"Chợ Đầu Mối" về Giáo Dục tại Việt Nam
A Clearinghouse on Education in Viet Nam
Ý kiến nhận xét
22/11/2016 | Lê Xuân Chiến | Bản tin số 50

Học sinh ngày nay học nhồi nhét, quá tải, bị nhiều áp lực trong học tập, thế nhưng lại khiếm khuyết rất nhiều kiến thức đáng lẽ ra phải được nhà trường trang bị đầy đủ.

20/11/2016 | Trương Khắc Trà | Bản tin số 50

Ngày nay, học trò không phải nhất nhất nghe theo những gì thầy cô nói. Họ có thể đưa ra ý kiến tranh luận, phản biện lại ý của thầy cô.

13/11/2016 | Hoàng Xuân Sính | Bản tin số 50

Lâu năm trong giáo dục, chúng tôi đã thấy ở nước ta có 3 vấn đề rất đáng chú ý: Đối với bậc phổ thông các trường phấn đấu để học sinh đỗ vào đại học; Đối với bậc đại học các trường phấn đấu để sinh viên tốt nghiệp có việc làm; Đối với bậc sau đại học thì ta có một hiện tượng kỳ dị, đó là không phải phấn đấu gì hết.

11/11/2016 | Hoàng Xuân Sính | Bản tin số 50

Luật giáo dục đại học ban hành ngày 18/6/2012 đã quy định tại Điều 32 "Quyền tự chủ của trường đại học" trong các hoạt động tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế. Tiếp theo Luật giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học ban hành ngày 10/12/2014 đã quy định cụ thể tại Điều 5 quyền tự chủ trong các lãnh vực kể trên cho các trường đại học công lập và ngoài công lập.

11/11/2016 | Đỗ Tấn Ngọc | Bản tin số 50

Nhiều trường đại học đưa ra những số liệu thống kê, nhìn vào đó, chúng ta thấy choáng về thành tích cao ngất ngưởng của sinh viên.

13/11/2016 | Nguyễn Công Thảo | Bản tin số 50

Có những lễ kỷ niệm được tổ chức gồm cả trình diễn thời trang, ca nhạc, yến tiệc linh đình. Và để làm điều đó, chiến lược marketing được xây dựng bài bản như bất kỳ một doanh nghiệp sắp tung sản phẩm mới ra thị trường. Hồ sơ học sinh các khóa được lục lại. Các nhân vật thành đạt, các lớp trưởng được mời về, cùng trường bàn bạc việc tổ chức sao cho không kém cạnh trường bạn.