"Chợ Đầu Mối" về Giáo Dục tại Việt Nam
A Clearinghouse on Education in Viet Nam
Nghiên cứu tư liệu
JAN. 21, 2017 | CHRIS BUCKLEY | Bản tin số 52

It seemed that China’s censors had finally muzzled Yang Jisheng, the famed chronicler of the Mao era. Last year, he had finished writing a widely anticipated history of the Cultural Revolution. But officials warned him against publishing it and barred him from traveling to the United States, he has said, and he stayed muted through the 50th anniversary of the start of that bloody upheaval.

JAN. 25, 2017 | CHOE SANG-HUN | Bản tin số 52

A professor whose book about Japan’s World War II-era military brothels angered Korean women who once worked there was acquitted on Wednesday of defaming the women.

17/12/2016 | Lê Văn | Bản tin số 51

Sắp có trung tâm tư liệu nghiên cứu Việt Nam lớn nhất thế giới

Được sự ủng hộ của Đảng và Chính phủ, ĐHQGHN sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm tư liệu nghiên cứu Việt Nam lớn nhất của Việt Nam và hàng đầu thế giới đặt tại Hòa Lạc.

6/12/16 | Võ Thạnh | Bản tin số 51

Vào thời vua Duy Tân, triều Nguyễn đã thành lập Bộ Học để lo việc học hành, tổ chức các khoa thi cử.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, vào năm 1907, triều Nguyễn cử Cao Xuân Dục và Thượng thư Bộ Hộ Huỳnh Côn dẫn đầu phái đoàn vào Nam kỳ để "bàn nghị học chính" với Pháp. Sau cuộc họp bàn, hai đại thần trở về Huế và vua Duy Tân cho thành lập Bộ Học, cử Cao Xuân Dục giữ chức Thượng thư Bộ Học, trụ sở trường Tôn Học được sử dụng làm trụ sở Bộ Học. Bộ Học ra đời đã thay thế Bộ Lễ cai quản việc học hành, thi cử.

8/12/16 | Lê Văn | Bản tin số 51

Số bài báo quốc tế nghiên cứu về Việt Nam đã lên tới 40 ngàn bài, trong đó các bài của tác giả nước ngoài chiếm hơn 50%.

3-Dec-16 | G.D. | Bản tin số 51

Trong vòng 40 năm, từ 1975 đến nay, tại Việt Nam, số cán bộ, công chức nhận lương hoặc trợ cấp như lương từ ngân sách đã tăng 6.5 lần. Ðáng nói là trong 14 năm gần đây, tuy mạng máy tính và Internet – một thành tựu khoa học giúp giảm đáng kể nguồn nhân lực và chi phí đã trở thành hết sức phổ biến nhưng nhân sự của hệ thống công quyền tại Việt Nam không những không giảm mà còn tăng thêm 1.4 triệu người!

3-Dec-16 | Tr. N. | Bản tin số 51

Ðây là một thực trạng đang xảy ra ở Việt Nam về bạo lực giới tính và quấy rối tình dục tại khu vực công cộng, vừa được Bộ Lao Ðộng và tổ chức Action Aid công bố ngày 2 tháng 12.

DEC. 13, 2016 | Liam Stack | Bản tin số 51

Religious minorities in the United States are far more likely to have attended college or a vocational school than members of the Christian majority, according to a review of census and survey data from 151 countries released on Tuesday that found wide gaps in education among followers of the world’s major religions.

DEC. 12, 2016 | By KEVIN CAREY and ELIZABETH A. HARRIS | Bản tin số 51

For many years, research on the relationship between spending and student learning has been surprisingly inconclusive. Many other factors, including student poverty, parental education and the way schools are organized, contribute to educational results.

22/12/2016 | Lâm Lê | Bản tin số 51

The Great Wall (Vạn lý trường thành) ra mắt ấn tượng với doanh thu 3 ngày đầu tiên lên tới 67 triệu USD, nhưng phim vẫn bị chỉ trích dữ dội của giới phê bình và khán giả.