"Chợ Đầu Mối" về Giáo Dục tại Việt Nam
A Clearinghouse on Education in Viet Nam
TÁI CƠ CẤU THIẾT CHẾ VĂN NGHỆ: NHIỆM VỤ KHẢ THI
21/2/2014 | Lại Nguyên Ân
Tham luận tại hội thảo “Tiếp cận khoa học-thực tiễn đối với Cương lĩnh
của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam”
do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 
Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 25/02/2014

Ít năm gần đây người ta hay nói tới “tái cơ cấu”, song chỉ mới nói tới lĩnh vực kinh tế. Tuy vậy, nếu bàn đến những lĩnh vực như văn hóa văn nghệ, nhất là về mặt thiết chế, tôi nghĩ thiết chế văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật ở Việt Nam hiện tại cũng cần được tái cơ cấu, tương tự nhiệm vụ tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước hiện tại.

Sở dĩ ở đây nhắc đến khu vực kinh tế, ít ra là vì, thiết chế văn hóa văn nghệ dưới thể chế VNDCCH và CHXHCNVN vốn có sự tương đồng khá mật thiết với sự xác lập nền kinh tế quốc doanh hóa, tập thể hóa diễn ra suốt từ những năm 1950 ở miền Bắc rồi từ 1975 trong toàn quốc, và chỉ từ giữa những năm 1980 đầu 1990 mới ngừng lại rồi chuyển sang đổi mới. Nói ngắn gọn về thời kỳ dài ấy, chúng ta gói nó vào thuật ngữ “thời bao cấp”, dù đó chỉ là cách gọi ước lệ.

Giờ đây nhìn lại, không khó để nhận ra rằng, cái thiết chế văn hóa văn nghệ mà suốt thời bao cấp ấy chúng ta hướng tới xây dựng, chính là xu thế, là nỗ lực nhà nước hóa hầu hết mọi hoạt động văn hóa văn nghệ. Từ ý hướng mở rộng Hội văn hóa cứu quốc thành tổ chức duy nhất cho văn nghệ sĩ, vào những năm 1945-46, rồi sau đó là sự thành lập Hội văn nghệ Việt Nam vào năm 1948 ở Việt Bắc, cho đến năm 1951, sau đại hội Đảng LĐVN, tổ chức Hội văn nghệ được quy định lại theo yêu cầu “chính quyền hóa bộ máy xây dựng văn nghệ nhân dân”. (1) Những năm trước 1975 ở miền Bắc và từ 1975 trở đi ở quy mô toàn quốc, các giới sáng tác, biểu diễn, phê bình nghiên cứu văn học nghệ thuật ở mỗi ngành được tập hợp trong một hệ thống hội đoàn duy nhất, có phân cấp từ trung ương đến địa phương (tỉnh, thành phố). Tuy không có quy chế là hội viên thường thì mặc nhiên được coi là cán bộ hay viên chức nhà nước, nhưng lại có quy chế: các nhân sự được bầu vào các ban lãnh đạo (Ban chấp hành) thì được mặc nhiên coi như quan chức; tổ chức cơ quan mỗi hội được cấp trụ sở, có bộ máy viên chức quản trị, các chức danh đứng đầu các hội được hưởng mức lương và các tiêu chuẩn nhà ở, xe cộ tương tự quan chức nhà nước. Trên thực tế, mỗi hội ở cấp trung ương là một thứ tổng cục, ở cấp tỉnh thành là một thứ sở, tức là mặc nhiên tồn tại và hoạt động như các cơ quan chức năng của nhà nước trong các ngành văn học nghệ thuật.

Khỏi cần bàn luận việc hội đoàn văn nghệ sĩ được/bị nhà nước hóa như trên là tương ứng hữu cơ ra sao với xu thế nhà nước hóa hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội, bởi đó là cấu trúc chung của các thiết chế kinh tế xã hội thời kỳ “bao cấp” trước đổi mới.

Sang thời đổi mới (từ 1990), quá trình “giải bao cấp” được áp dụng trước hết cho các ngành kinh tế: các tổ chức kinh tế tư doanh, dân doanh, của giới đầu tư trong nước hoặc nước ngoài bắt đầu được phép thành lập và hoạt động, bên cạnh số đông các xí nghiệp kinh tế nhà nước, quốc doanh; tiếp đó là việc cổ phần hóa (tức là “phi quốc doanh hóa” hoặc đa dạng hóa về sở hữu) một loạt xí nghiệp kinh tế quốc doanh. Quá trình này tuy được khởi động khá sớm nhưng diễn ra chậm chạp, đến nỗi gần đây chính phủ phải đề xuất tiến hành gấp việc cổ phần hóa khoảng 500 doanh nghiệp nhà nước trong vòng hai năm tới, coi đây là nội dung chính của tái cơ cấu kinh tế hiện nay.
 
So với khu vực kinh tế, việc “giải bao cấp” đối với các thiết chế văn hóa văn nghệ được tiến hành chậm chạp hơn, dè dặt hơn, ngập ngừng hơn, nhiều giới hạn hơn. Hầu như từ năm 2000 mới thấy nhà nước cho phép có các tổ chức dân doanh ở một số ngành nghệ thuật như biểu diễn ca nhạc, thời trang, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu; rồi ở mức hẹp hơn là cho phép hoạt động liên kết xuất bản, tức là tư nhân tham gia với doanh nghiệp nhà nước (nhà xuất bản) để thực hiện việc tổ chức sản xuất và kinh doanh ấn phẩm, phát hành sách… Thực chất của những hoạt động này chính là “phi nhà nước hóa”, “phi quốc doanh hóa”, nhưng nó được gọi chệch đi là “xã hội hóa” có lẽ để xoa dịu một vài giới nào đó, chứ chẳng hề có gì chung với khái niệm “socialization” mà học thuật thế giới vẫn dùng (vốn để trỏ tổng thể những tác động nhằm chuyển biến con người, sinh ra như là sinh thể tự nhiên, qua những tác động ấy, trở thành sinh thể xã hội, con người xã hội).

Đến nay thì rõ ràng là phương hướng “giải bao cấp”, “xã hội hóa” như vậy đã đem lại nhiều kết quả khả quan; những lĩnh vực được “xã hội hóa” mạnh bạo nhất, ví dụ biểu diễn ca nhạc, hoặc mỹ thuật, đã trở thành thị trường, đã có thể hòa nhập ở mức đáng kể vào các hoạt động này ở khu vực và thế giới. Ca sĩ Việt từ trong nước đã ra biểu diễn ở nước ngoài, ca sĩ gốc Việt và các nước từ ngoài vào Việt Nam biểu diễn, đã thành việc bình thường. Việc đưa tranh của họa sĩ Việt Nam đi trưng bày ở ngoài nước và đưa tranh của họa sĩ nước ngoài vào trưng bày ở Việt Nam cũng vậy. Tất nhiên khi đã hòa nhập như thế thì những vấn đề, thậm chí những bệnh trạng của các giới làm nghệ thuật ở Việt Nam không nhờ hội nhập mà tự nhiên mất đi, nhưng do hội nhập mà được bộc lộ công nhiên, cho nên cũng có cơ hội để người ta công nhiên luận bàn, phê phán, nêu ra những phương hướng khắc phục. Quá trình gọi là “xã hội hóa” như vậy cũng cho thấy những vấn đề cần đề xuất kịp thời để đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với các lĩnh vực này, ví dụ các quy chế hành nghề, các loại thuế, v.v… 

Trong thực chất, quá trình “giải bao cấp“ ở các ngành văn hóa nghệ thuật có một khâu rất quan trọng là xử lý các hội văn học nghệ thuật.

Các hội này hiện vẫn giữ nguyên hai thuộc tính kinh tế xã hội thời bao cấp là tính chất nhà nước hóa (là hội “quốc doanh”) và tính một hệ thống duy nhất (tính độc quyền). Được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho bộ máy các hội hoạt động, – ấy là hội nhà nước hóa. Dù ban lãnh đạo các hội này là do hội viên bầu ra, nhưng, – như học giả người Hungary là Kornai Janos đã vạch ra khi ông giải phẫu hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa – “Rốt cuộc thì lãnh đạo tổ chức quần chúng cũng là quan chức hệt như bất kể thành viên nào của bộ máy hay bất kể quan chức nhà nước cấp cao nào.” (2)  Đây chính là mã khóa của bí kíp “một bước nên quan”, tạo ra sức hấp dẫn và sự tranh đua quyết liệt tại các cuộc bầu cử ở các kỳ đại hội của mỗi hội đoàn. Ngoài các hội này, các văn nghệ sĩ là công dân Việt Nam trên đất Việt Nam không được lập các hội khác, – điều ấy cho thấy các hội hiện tại đều là hội độc quyền. Sự tồn tại các hội “quốc doanh” và độc quyền này không chỉ khiến nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho văn hóa văn nghệ đã không được phân chia một cách công bằng (việc nhà nước tài trợ cho văn hóa nghệ thuật là điều cần thiết hiển nhiên, chỉ có cung cách tài trợ mới là điều cần bàn), mà còn, ‒ do sự tồn tại các hội “độc quyền”, ‒ tước mất quyền tập hợp nhau thành hội của những văn nghệ sĩ khác, vốn không muốn hoặc không thể đứng trong các hội bao cấp duy nhất hiện đang tồn tại.

Thật ra, hồi đầu những năm 2000, trong giới văn nghệ người ta biết rõ, chính phủ  thời thủ tướng Phan Văn Khải đã có chủ trương: ngừng cấp kinh phí cho các hội văn học nghệ thuật kể từ sau năm 2005. Chủ trương này sau đó đã tỏ ra là một bước đi ngập ngừng của phía lãnh đạo. Vấn đề lớn ấy đáng lẽ cần đưa ra thảo luận giữa xã hội, hoặc bàn thảo rộng rãi trong các giới hoạt động văn học nghệ thuật, nhất là những người chỉ là hội viên thường, thậm chí những người có hoạt động văn học nghệ thuật nhưng chưa là hội viên các hội. Thế nhưng thành phần được tham khảo ý kiến hồi ấy lại chỉ là giới quản lý các hội, tức là những người mà lợi ích riêng bị đụng chạm nhiều nhất nếu chủ trương ấy được thực thi. 

Hồi đó phía các ngành hữu quan của chính phủ (văn hóa, nội vụ, an ninh) đã họp với giới lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, trung ương và địa phương, thông báo dự kiến ấy. Giới chức lãnh đạo các hội này rầm rộ phản đối, − điều ấy dễ hiểu thôi, vì quyền lợi của từng người trong số họ bị động đến trước tiên, − hơn thế, họ lại còn kích động tự ái của một số văn nghệ sĩ để những người ấy lên tiếng kêu ca “theo Đảng theo Nhà nước đến gần trọn đời mà lại sắp bị đuổi ra đường” (!) Thế là dường như giới quản lý nhà nước chùn tay!

Sau đấy vài năm hình như giới tuyên huấn lại quay về với chủ trương tiếp tục bao cấp các hội văn học nghệ thuật, bằng cách xếp các hội này vào loại “tổ chức xã hội chính trị nghề nghiệp”, cũng ngầm hiểu là tiếp tục duy trì hệ thống hội đoàn nửa nhà nước nửa đoàn thể, với tính chất độc quyền công nhiên, chẳng kém gì những tập đoàn kinh tế Vinashin, EVN, Vinaline,… lý do chỉ là để giữ vững định hướng!

Rốt cuộc là cho đến hiện tại, trong khi khá nhiều ngành hoạt động văn hóa văn nghệ đã đi theo hướng thị trường, thì về thiết chế các lực lượng văn nghệ sĩ lại vẫn là thiết chế gần như nguyên vẹn của thời bao cấp, với các hội đoàn mang tính nhà nước hóa, và hiện diện trong đời sống thời thị trường ngày nay như những công ty độc quyền.

Phía quản lý nhà nước thì phải hàng ngày đối mặt với một trong những hậu quả của cơ chế bao cấp là nhu cầu cấp kinh phí cho hàng ngàn hội đoàn (văn học nghệ thuật chỉ là một trong số các ngành có hội đoàn như thế) từ trung ương đến địa phương với số lượng khá lớn cán bộ khung và nhân viên bộ máy hành chính, ngốn rất nhiều tiền từ ngân sách, tức tiền thuế của dân.

Người ta biết, ở các nước phát triển, chỉ những quan chức viên chức thực sự thuộc bộ máy quản lý nhà nước mới được trả lương từ nguồn tiền thuế do dân đóng góp; còn lại các thứ hội đoàn khác đều là tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ (NGO) phải tự lo lấy kinh phí hoạt động. Còn ở nước ta thì cả công chức viên chức thuộc bộ máy nhà nước lẫn các loại quan chức viên chức và nhân viên các thứ đoàn thể khác nhau (thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, văn hóa văn nghệ, hữu nghị, v.v…) đều được trả lương từ ngân sách do thuế của dân đóng góp. Đó là một gánh nặng vô lý, đã kéo quá dài và hiện đang quá tải. Chuyện cắt giảm khoảng 100.000 biên chế đang nóng lên trong dòng thời sự gần đây, chính là chuyện này. Cho nên “giải bao cấp” đối với hệ thống các đoàn thể trong đó có các hội văn học nghệ thuật, theo tôi, hiện đang là keo vật giữa các nhánh tuyên huấn và nhánh quản lý tài chính; giới chức đứng đầu các loại hội đoàn tất nhiên là vẫn đang trì kéo theo mô hình cũ, do lợi ích riêng của họ, nhưng vai trò của họ dẫu sao cũng là thụ động.

Như vậy, bước đi quan trọng nhất hiện tại trong việc tiếp tục sự nghiệp đổi mới ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, là phải tiếp tục “giải bao cấp” đối với hệ thống các hội đoàn của văn nghệ sĩ. Theo tôi, đây chính là khâu then chốt hiện nay của việc tái cơ cấu thiết chế văn học nghệ thuật ở xã hội ta. Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi, chỉ phụ thuộc vào việc phía lãnh đạo có định làm, có muốn làm hay không mà thôi.

Liên quan đến nhiệm vụ “tái cơ cấu” này, theo tôi nên lưu ý một số nội dung cụ thể:

1/ Rà soát lại để bổ sung những nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước mà trước kia chúng ta mặc nhiên giao cho các hội đoàn của văn nghệ sĩ đảm nhiệm, ví dụ: việc đăng ký hành nghề (đối với một vài ngành nào đó), việc xét cấp tài trợ nhà nước cho sáng tác theo dự án hoặc theo các thể lệ khác, việc xét trao tặng các loại vinh dự cho văn nghệ sĩ, v.v… Cần làm theo nguyên tắc: những gì nhà nước cần quản lý thì giao cho cơ quan chức năng của nhà nước, không giao cho các hội đoàn của văn nghệ sĩ. Nổi cộm trong chuyện này là việc phân phối nguồn tài trợ văn hóa xã hội từ ngân sách, nếu tiếp tục thực hiện thông qua các hội đoàn như hiện nay thì sẽ là tiếp tục một bất công lớn đối với những văn nghệ sĩ ở ngoài các hội, thậm chí đối với những hội viên không được các quan chức các hội ấy yêu mến. Bên cạnh nguồn tài trợ từ ngân sách, lại cũng cần khuyến khích các doanh nghiệp lớn lập các quỹ tài trợ cho văn hóa nghệ thuật, kiểu như quỹ Toyota của Nhật, quỹ Ford của Mỹ, v.v…

2/ Sớm ban hành luật về hội đoàn, trong đó, liên quan đến các ngành văn học nghệ thuật thì cần tuyên bố không chế định mỗi ngành chỉ được lập ra một hội duy nhất. Thật ra ngay ở hiến pháp mới cũng không có chế định vô lý ấy, song đấy lại là một quy tắc ngầm của thời bao cấp mà trên thực tế vẫn còn đang thông dụng.

Người ta biết, một công dân nào đó, tham gia một hoạt động văn học nghệ thuật cụ thể, ví dụ viết văn, thì hệ thống các công cụ luật pháp hiện tại, như luật báo chí, luật xuất bản, luật thuế thu nhập cá nhân, v.v… cũng đã đủ để nhà nước quản lý hoạt động văn học của anh ta, bất kể anh ta có là hội viên một hội đoàn văn nghệ nào hay không. 

Đối với hệ thống các hội văn học nghệ thuật hiện tồn, theo tôi, sau khi rút khỏi nó những sự “kiêm nhiệm” chức năng quản lý nhà nước, sau khi có những văn nghệ sĩ lập ra những hội đoàn khác, thì sức hấp dẫn của các hội hiện tồn sẽ giảm đi. Chiều hướng của dư luận lành mạnh sẽ khuyến khích các loại cơ quan đoàn thể không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước trở về đúng phạm vi dân sự, hoạt động bằng hội phí của hội viên và các loại tài trợ bên ngoài ngân sách nhà nước.

Từ đã khá lâu, ở khắp nơi trên thế giới, sự phát triển văn học nghệ thuật, có một phương diện là sự tranh đua giữa các nhóm phái, xu hướng, hội đoàn. Nhưng trong kiểu hội đoàn bị nhà nước hóa và độc quyền hóa, như di sản thời bao cấp ở ta, sự tranh đua kiểu ấy đã bị chuyển hóa thành sự đấu đá nội bộ, vì các lợi ích phi văn nghệ, nó giống với sự cạnh tranh giữa các viên chức về lợi ích thăng tiến, chứ không giống với sự tranh đua sáng tạo ra các giá trị giữa những nghệ sĩ trong mỗi ngành nghề nghệ thuật. Chúng ta nên mau chóng nhận ra cái biến đổi méo mó ấy của thiết chế văn nghệ thời bao cấp, và khắc chế nó, để trả lại sức sống thật sự cho những tranh đua trong hoạt động sáng tạo.

Hà Nội, 24/02/2014
LẠI NGUYÊN ÂN

Chú thích

(1) Nguyễn Xuân Sanh (1951): Văn nghệ hoạt động: Hướng công tác năm nay // Văn nghệ, [Việt Bắc], s. 29 (15.8.1951); trích theo Sưu tập “Văn Nghệ” 1948-1954, t.4: 1951 và t.5: 1952. Nxb. Hội nhà văn, H., 2003, tr. 23.

(2) Kornai Janos (1993): Hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chính trị kinh tế học phê phán. Tỏng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Quang A, Hà Nội: Nxb. Văn hóa thông tin, và Hội khoa học kinh tế Việt Nam, 2002, tr. 36-37.

Tớ & Cậu: March 2014

LTS:  Tháng này các bác còn đang “hồi phục” sau những ngày ăn Tết đúng nghĩa tết, nên xin hẹn lại bạn đọc vào tháng sau.  Thay vào đó, chúng tôi có đôi lời với Bộ trưởng Giao Thông – Vận Tải Đinh La Thăng.

Thư  ngỏ  gửi  Bộ trưởng  GT-VT :
CON  ĐƯỜNG  XUYÊN  VIỆT : THÁCH  ĐỐ và CƠ HỘI
Vũ-Đức Vượng

K/g ông Đinh La Thăng

Bộ trưởng, Bộ GT-VT

Chào anh Thăng,

Nhiệm kỳ hiện tại của anh ở chức vụ này đã bước vào hiệp nhì và chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến đại hội Đảng, rồi nội các mới … như một tuần tự bình thường của xã hội.  Thời điểm này cũng là một tiếng chuông báo thức: anh còn chút thì giờ để thực thi một cái gì đó về giao thông mà đồng bào trong tương lai sẽ mãi mãi gắn liền với tên anh mỗi khi họ dùng phương tiện đó.  Đại loại như mỗi khi đi từ Bắc vào Nam, bà con vẫn nhớ đến câu sấm chiến lược của Nguyễn Bỉnh Khiêm “Hoành Sơn nhất đái…”; khi đi về vùng Kim Sơn - Tiền Hải, lại thầm cám ơn Nguyễn Công Trứ;  hay đến Hà Tiên thì không thể quên Mạc Cửu; hoặc đi dọc Kênh Vĩnh Tế thì cũng nhớ đến vợ chồng Thoại Ngọc Hầu.

Việc mà tôi gợi ý với anh ở đây là cái xương sống của nước ta: đường xe lửa Nam-Bắc và Quốc lộ 1.  Nước ta không được tròn trịa hay cân đối như nhiều nước khác để tiện đi lại, nên từ đầu này đất nước đến đầu kia là một quãng đường dài mà khoảng giữa lại rất hẹp.  Do đó, giao thông càng quan trọng hơn về kinh tế, quân sự, hành chính, giáo dục, xã hội và du lịch…

Thường thì có bốn cách giao thông chính: tàu bay, tàu biển, tàu lửa, và ôtô.  Đường biển hơi chậm và khi gió mùa thổi thường có bão.  Đường bay tương đối tạm ổn: chúng ta đã xây nhiều sân bay hơn nhu cầu hiện tại; máy bay thường là phương tiện hiện đại và tiện nghi; trong tương lai gần, nếu Viet Jet Air mua thêm gần 100 máy bay mới như dự định, chưa kể thêm của Vietnam Airline nữa, thì tương đối đủ cho nhu cầu người dân cũng như du khách.  Chỉ cần nâng cấp dịch vụ trong sân bay cũng như trên máy bay nữa thì người dân sẽ thoải mái với phương tiện này.  Đây cũng là điều may mắn cho bất cứ bộ trưởng GT-VT nào.

Tuy nhiên, máy bay thì nhanh nhưng hơi đắt, không mang được nhiều hàng hóa nên đa số người dân vẫn còn e ngại, ít khi dám dùng.  Tôi không có con số chính xác nhưng nghĩ chắc chưa đến 1/3 dân mình đã đi máy bay lần nào trong đời.  Còn lại hai phương tiện mà tôi nghĩ anh có thể cải thiện toàn bộ, nâng cấp vượt hẳn lên tình trạng hiện tại, và từ đó vừa để tiếng lâu dài vừa thực sự giúp phát huy nền kinh tế, bảo đảm lãnh thổ, và người dân cũng sẽ bước dần vào cuộc sống văn minh của thế giới.

Trải nghiệm đi lại ở Việt Nam

Trong 8 năm vừa qua, mỗi năm tôi hướng dẫn ít nhất một đoàn sinh viên, học sinh từ Mỹ về Việt Nam, đi từ Bắc vào Nam, vừa tham quan vừa học hỏi về văn hóa, kinh tế, môi trường và xã hội Việt.  Nói chung là một lớp “vỡ lòng” về nước Việt Nam ngày nay, tất cả trong 3 tuần.  Một trong những hoạt động tôi cố ý đưa vào chương trình này là cho các em đi thử mọi phương tiện giao thông ở Việt Nam, vừa để đến những điểm tham quan, vừa quan sát địa lý, môi trường đất nước, vừa tiếp cận với người Việt trong nhiều khung cảnh khác nhau …  Đi xe lửa lên Sapa hay vào Huế.  Đi thuyền trên sông Chảy, sông Hậu, sông Hương, và tắm ngay trong Vịnh Hạ Long.  Nhưng phần lớn chúng tôi vẫn phải dùng hai phương tiện chinh: đường bay và đường bộ.

Từ những trải nghiệm này, qua thời gian, tôi đành phải kết luận là con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam của nước ta còn lạc hậu quá, -- di chuyển vừa lâu, vừa thiếu an toàn, thiếu tiện nghi dọc đường và mất vệ sinh.  Cả nước ta đang bị thiệt thòi nhiều vì sự lạc hậu này.

Đường xe lửa

Xe lửa của chúng ta quá cũ kỹ, như chính anh đã nhiều lần chỉ đạo, “thúc”, “chê” và than phiền về Tổng công ty Đường sắt VN.  (1)  Đây không phải là vấn đề mới, chỉ có điều là các vị tiền nhiệm đã thiếu tầm nhìn hoặc thiếu khả năng hay quyền hạn để xây dựng lại cái cột sống của đất nước sau khi thống nhất.  Hậu quả là mỗi lần chúng tôi bước vào sân ga, toát mồ hôi chờ đợi như cá hộp, hì hục leo lên toa, thức ăn uống chỉ có mì gói và cà phê bột là chính, …  để rồi có khi bị trễ hàng nửa ngày như lần chúng tôi đi từ Hà Nội vào Huế.  Ga Hàng Cỏ ở Hà Nội, ngay trung tâm thủ đô và mang nhiều tính chất lịch sử, vẫn chưa có phòng đợi tiện nghi, chưa có lối lên tầu an toàn.  Các em sinh viên vẫn phải băng qua mấy đường ray gồ ghề, tối tăm, rác rưới để lên/xuống tầu. Tôi không cần nhắc đến những cái thiếu sót về mặt vệ sinh.  Tóm lại mỗi lần đi tàu của TCT ĐSVN là một chuyến du hành ngược thời gian trở lại thế kỷ 19.

Chỉnh đốn lại tệ trạng này không khó lắm, và trong 2 năm còn lại, tôi nghĩ anh có thể xúc tiến được.  Trước hết là mua chừng 200 toa tầu mới, ghế ngồi thoải mái, giường nằm sạch sẽ, khang trang, có toa nhà hàng với bếp đủ thiết bị và đầu bếp chuyên nghiệp, và nhất là mỗi toa phải có ít nhất hai nhà vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ nước nóng/lạnh, và vệ sinh tự hoại.  Là người Việt, tôi thấy ít có gì nhục nhã hơn là phải đi vệ sinh xuống ngay đường rầy, không có giấy, không có nước rửa tay… như thời tiền sử.

TCT ĐSVN chắc sẽ kêu oáng lên là không có tiền.  Nhưng nếu nhìn kỹ ra, giá vé tàu hỏa đắt hơn vé máy bay, như anh đã vạch ra, (2) và nếu Việt Jet Air có thể đặt mua gần 100 máy bay hiện đại nhất, hoặc TP HCM đang sắm hàng trăm xe buýt mới để nâng cấp giao thông công cộng … thì không lẽ một TCT của chính phủ không thể mua toa xe mới?

Đó mới chỉ là bước đầu, nhưng rất quan trọng để thu hút hành khách và du khách.  Quan trọng hơn là TCT ĐSVN phải thay đổi tư duy từ bao cấp sang cơ chế thị trường.  Hành khách chúng tôi không còn đi xin xỏ để được lên tầu nữa; chúng tôi là khách hàng trả tiền và chúng tôi đòi hỏi một dịch vụ tương xứng.  Có nghĩa là nhà ga phải sạch sẽ, thoáng mát, tiện nghi; nhân viên phải lịch sự, ân cần giúp những người cần giúp (người già, người khuyết tật, ngừoi mang thai hay có con nhỏ, du khách nước ngoài không biết tiếng Việt, v.v…) và tầu phải chạy đúng giờ. 

Đường tầu cũng còn là một vấn đề quan trọng.  Đường ray của Việt Nam khổ 1 mét, nhỏ hơn với khổ ở hầu hết các nơi trên thế giới là 1.435 mét.  Không cần phải là nhà vật lý hay kỹ sư cũng hiểu được là khổ lớn có thể đi nhanh hơn và giữ thăng bằng tốt hơn.  Vậy chúng ta có hai giải pháp: hoặc đổi hệ thống đường cho hợp với chuẩn thế giới, hoặc làm thêm đường với khổ nhỏ để tàu có thể chạy thông hai chiều.  Cả hai phương cách đều giúp ĐSVN chạy thêm tầu hỏa và với tộc độ nhanh hơn.

Hơn hai năm nay, Bộ GT-VT đã có hợp đồng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật (JICA) để nghiên cứu nâng cấp ĐSVN, và anh cũng đã nhận được những đề xuất của họ.  Ở mức chi thấp nhất, dưới 2 tỉ USD, ĐSVN chỉ có thể tăng tốc độ lên đến 90 km/giờ, mỗi ngày 50 chuyến, và chuyến tầu suốt Hà Nội – TP HCM chỉ rút ngắn được 3 tiếng rưỡi (từ 29 hiện nay xuống 25 giờ rưỡi.)

Nếu chính phủ đầu tư 15 tỉ USD, ĐSVN sẽ có hai đường song song, cũng với khổ 1m, nhưng mỗi ngày chạy được 116 chuyến với tốc độ 120 km/giờ, và cắt thời gian từ Hà Nội vào TP đi gần một nửa (xuống còn 15 tiếng rưỡi.)

Ở mức đầu tư 28 tỉ USD, ĐSVN sẽ đổi mới gần như toàn diện: hai đường song song, khổ 1,435 mét, chạy với tốc độ 150 km/giờ (gần bằng nửa tốc độ tầu cao tốc ở Nhật, Pháp hay Trung quốc) và từ TP HCM ra Hà Nội chỉ còn mất 13 tiếng.  Nghĩa là 7g tối lên tầu ở TP, ngủ một giấc, 8g sáng hôm sau đã ra Ha Nội, kịp giờ đi họp hay đi tham quan.

Cách đây 2 năm, như anh còn nhớ, quốc hội đã bàn và tí nữa phê duyệt dự án đường sắt cao tốc, với ngân khoản ước lượng trên 50 tỉ USD.  Tôi chỉ nhắc lại cuộc tranh luận ấy để chúng ta không phải dùng lý do thiếu tiền để không xúc tiến việc cải tổ ĐSVN.  Anh cứ tưởng tượng, nếu mỗi 24 giờ, ĐSVN có thể chạy 100 chuyến tầu xuyên Việt; và nếu họ chỉ dùng 24 chuyến cho hành khách (ví dụ mỗi giờ một chuyến) thì nền kinh tế VN sẽ phát triển hơn biết bao nhiêu nếu hoa rau củ quả từ miền Nam chỉ mất hơn một đêm để bầy bán được ở chợ đầu mối Hà Nội.  Hoặc khi cần thiết, Bộ Quốc phòng có thể chuyển binh sĩ từ đầu này đến đầu kia đất nước trong vòng 24 tiếng.  (3)

Cái quan trọng của đường sắt nằm ở nhiều mặt, chứ không chỉ để phục vụ hành khách và du khách, mặc dù mục tiêu này cũng rất cần cho một xã hội văn minh.  Còn câu chuyện tham nhũng mới phát hiện ngay trong hàng ngũ TCT ĐSVN, tôi chúc anh giải quyết được tận gốc.(4)

Quốc lộ 1

So với đường sắt, QL1 có lẽ phức tạp hơn vì nó không có một con đường dành riêng và còn phải xuyên qua các địa phương.  Ngược lại, vì đây là con đường huyết mạch (lại một cái xương sống nữa) của đất nước, với tầm quan trọng chiến lược về nhiều phương diện như đã nói ở trên, Bộ GT-VT và đứng sau đó là chính phủ, có nhiều khả năng phủ quyết một số các yêu sách của địa phương.  Đã đến lúc nước ta phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên những lợi ích nhóm, những đòi hỏi ích kỷ của địa phương, và những thói quen thiếu trách nhiệm của người dân.

Nói một cách ngắn gọn, QL1 phải là đường dành ưu tiên cho các xe đi đường dài.  Không có lý gì phải mất đến 14 tiếng để đi từ Đồng Hới ra Hà Nội, như chúng tôi đã một lần chịu trận.   Và nếu xe lửa có thể đi từ TP HCM ra HN trong 13 tiếng thì xe tải cũng không thể đi gấp đôi số giờ này.

QL1 phải tránh các vùng đông dân cư, bằng cách đi vòng quanh các thị trấn, thành phố.  Xe cộ vẫn có thể nhập vào hoặc ra khỏi QL1 ở mỗi địa phương, nhưng luồng giao thông phải tiến đều, không bị những xe cắt ngang hay người và súc vật băng qua đường làm cản trở.  Đây là một chướng ngại lớn làm cho giao thông Bắc-Nam bị trì trệ và thường dễ gây ra tai nạn, đôi khi thảm khốc.  Cản trở thứ hai, không kém nguy hiểm, có lẽ là các địa phương vẫn muốn bắt xe đi đường dài phải qua trạm kiểm soát của họ để dễ thu mãi lộ bằng cách này hay cách khác.  Đây là lúc chính quyền trung ương cần hành xử nghiêm túc trách nhiệm chính đáng của mình trước nhân dân.  Và tôi nghĩ là nhân dân và giới thương gia sẽ ủng hộ trung ương.

Muốn cho luồng giao thông chảy nhanh và an toàn thì QL1 tối thiểu phài phân luồng hai chiều không được lấn sang nhau, nghĩa là phải nới rộng lòng đường toàn bộ từ Bắc vào Nam, hoặc làm hai đường song song với nhau.  Chúng ta sẽ tránh được nhiều tai nạn nếu xe lớn nhỏ không phải lách nhau.  Ở những vùng đèo cao hiểm trở, Bộ GT-VT sẽ phải đào đường hầm, như ở Đèo Hải Vân, vừa nhanh, tiện lợi và an toàn hơn nhiều.

Chúng ta ai cũng tin rằng “thì giờ là tiền bạc” nên trong cả nước, phải có một huyết lộ dành cho những xe đi xa, đi dài với một tốc độ khá nhanh, mà vẫn an toàn. Do đó, nên cấm các xe hai bánh trên QL1, nhưng cho phép các xe này dùng QL 14. 

Dĩ nhiên, đường phải xây cho tốt và bảo trì phải thường xuyên chứ không chỉ đợi đến khi có biến cố mới đi sửa.  (5)  Phòng bệnh bao giờ cũng hiệu quả hơn, và ít tốn kém hơn, chữa bệnh.  Và đây là điểm can thiệp then chốt của Bộ GT-VT: qua các sở, phòng ở địa phương, “lính” của anh có quyền kiểm tra, và nếu cần buộc các nhà thầu xây dựng hay địa phương phải làm đúng hợp đồng. 

Anh Thăng này,

Anh đã ngồi ghế bộ trưởng GT-VT được hơn nửa nhiệm kỳ rồi.  Trong hiệp đầu của nhiệm kỳ này, tuy anh đã tuyên bố rất năng nổ nhưng người dân chưa thấy kết quả gì bền vững; và nhất là giao thông vẫn còn lạc hậu lắm.   Có thể nói phần lớn các hoạt động của anh, của Bộ GT-VT, còn mang nhiều tính chất đối phó chứ chưa có tầm nhìn chiến lược.  

Mỗi năm nước ta vẫn còn khoảng 12,000 người tử nạn vì giao thông, nghĩa là một tháng khoảng 1,000 nạn nhân, hay mỗi ngày hơn 30 người, và mỗi giờ ít nhất một người tử vong.  Trong thành phố thì kẹt xe liên miên, xe buýt ngày càng gây thêm tai nạn, xe máy chiếm hết lòng đường cũng như lề đường, làm người bộ hành sống dở chết dở mặc dù có luật lệ để bảo đảm an toàn.  Tôi không nghĩ anh vui gì về hiện trạng này.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may: vì giao thông của ta còn lạc hậu như vậy nên anh cũng có cơ hội để lại một ấn tượng đẹp cho nhiệm kỳ của anh ở Bộ GT-VT.  Tôi thiết nghĩ trong thời gian còn lại, nếu anh chú tâm vào việc chỉnh đốn lại hai cột sống của đất nước, để giới sản xuất và buôn bán tiếp cận với thị trường nhanh hơn, để quân đội nhân dân có thể bảo vệ lãnh thổ hữu hiệu hơn, để du khách ngày càng thích đến Việt Nam hơn, và nhất là để đồng bào ta nếm được mức giao thông văn minh ngang hàng với các nước khác trên thế giới.  Đó chính là thước đo cao quí nhất của một bộ trưởng GT-VT.

Tôi chúc anh thành công trong hiệp nhì.

Vũ-Đức Vượng.

(Thầy Vũ-Đức Vượng dạy Xã hội học và Giáo dục tổng quát, ở California và TP HCM và biên soạn bản tin Trồng Người hàng tháng)

(1) Bộ trưởng Bộ GTVT phê bình Tổng công ty Đường sắt VN -- 14/03/2014

(2) Bộ trưởng Đinh La Thăng 'chê' giá vé đường sắt đắt -- 03/01/2014

(3) Vua Gia Long chỉ thị cho Thoại Ngọc Hầu đào kênh Vĩnh Tế dọc biên giới với Campuchia như sau:   "Công trình đào sông này rất là khó khăn, nhưng kế giữ nước và cách biên phòng quan hệ chẳng nhỏ, chúng người tuy rằng ngày nay chịu khó, nhưng mà ích lợi cho muôn đời về sau..."

(4) Gói thầu đường sắt do công ty Nhật tư vấn đội giá gần 40%  -- 24/3/2014

(5) Tiền bôi trơn, lại quả đang rút ruột đường sá Việt Nam”  -- 25/03/2014

Tin tức trong tháng
03/02/2014 | NLĐ
1

Trồng người là câu chuyện giáo dục muôn đời của nhiều quốc gia chứ không phải riêng ở nước ta. Nhật Bản đã ý thức chuyện trồng người từ thời Minh Trị, Hàn Quốc thì vào những năm 1960-1970.
Trung Quốc ồ ạt đưa người du học, cải tổ giáo dục từ vài chục năm trước và đến nay, sinh viên của họ ở các trường ĐH danh tiếng trên thế giới luôn chiếm số đông, kéo theo nền kinh tế lên vị trí số 2 toàn cầu.
Việt Nam có hơn 500 trường ĐH, CĐ với hơn 24.000 TS, GS, PGS và hơn 101.000 ThS. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tụt hậu làm người ta có quyền nghi ngờ đến chất lượng khoa bảng này. Trong một cuộc trả lời trực tuyến gần đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng thừa nhận sự lạc hậu ấy.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đồng thời cũng cảnh báo nguy cơ tụt hậu xa của Việt Nam, thậm chí cả với Lào và Campuchia qua những dẫn chứng cụ thể: Theo điều tra năm 2011 của Tổng cục Thống kê, tỉ lệ lao động qua đào tạo trên cả nước khá thấp, nam giới chỉ 17,4% và nữ giới là 13,7%; năng suất lao động của Việt Nam chỉ tương đương 14,9% Singapore, 9% Mỹ, 40% Thái Lan và 52,6% Trung Quốc.

25/02/2014 | Nguyễn Hoàng
2

(Chinhphu.vn) - Sáng 25/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.
Theo Dự thảo Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết 29 nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

21/02/2014 | Nguyen Hung
3

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 74/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

24/02/2014 | Văn Chung
4

Chiều 24/2, Bộ GD-ĐT công bố chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2014: Thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Văn, 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử và Ngoại ngữ. Dự kiến miễn thi cho 20% học sinh cũng không thực hiện nữa.

26/02/2014 | Thanh Trúc
6

Nội dung yêu cầu gồm 5 lĩnh vực: Kiến thức về môn học và chương trình; kiến thức về dạy học tiếng Anh; kiến thức về học sinh; giá trị và thái độ nghề nghiệp; kết nối và rút kinh nghiệm về dạy học tiếng Anh.
Cụ thể, giáo viên tiếng Anh phải đạt bậc 4/6 (đối với giáo viên tiểu học và THCS), bậc 5/6 (đối với giáo viên THPT) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Giáo viên cần hiểu biết những nét cơ bản về văn hóa của các nước nói tiếng Anh; có khả năng so sánh, đối chiếu với văn hóa Việt Nam và đưa các kiến thức văn hóa vào việc giảng dạy.

25/02/2014 | V.V. Thành
7

TTO - Sáng nay 25-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Tại phiên họp, Bộ Giáo dục và đào tạo đã trình bày dự thảo quyết định về việc thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.

13/02/2014 | Nguyễn Hùng
8

(Dân trí) - “Đúng ra phải xem xét thiết kế lại hệ thống giáo dục Việt Nam là như thế nào, từ đó mới ra được chương trình khung chuẩn. Căn cứ vào đây mới viết sách giáo khoa, đào tạo giáo viên, đổi mới phương pháp, sau cùng mới hoàn thành đổi mới về thi cử”.
Đó là những chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi tham dự Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014 khối Sở GD-ĐT được tổ chức tại Bộ GD-ĐT vào hôm nay 13/2.

27/02/2014 | Nguyễn Hùng
9

(Dân trí) - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bức xúc nói: "Đội ngũ cán bộ tổ chức doanh nghiệp tư nhân không chuyên như chúng ta mà họ lại “lọc” được, còn chúng ta thì lại không. Vì vậy tôi thiết tha đề nghị Bộ Nội vụ cần rất nhanh chóng có đề án đổi mới tuyển dụng cán bộ viên chức, công chức của hệ thống công chức, viên chức”.

01/03/2014 | Lê Thanh Phong, Lao Động
10

“Thực tế những người có bằng giả hay bằng thật, nhưng chất lượng giả chỉ có thể “chui” vào hệ thống công chức nhà nước, chứ không thể vào được các doanh nghiệp tư nhân!”

25/02/2014 | Chung Hoàng
11

Học giả, bằng giả chỉ có thể chui được vào cơ quan nhà nước chứ không thể vào được tư nhân và liên doanh, vì vậy Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận “tha thiết đề nghị” Bộ Nội vụ nhanh chóng hoàn thiện đề án về tuyển dụng công chức như một cách để đổi mới giáo dục.

20/11/2013 | C.Hoàng - M.Thăng - Đ.Yên - B.Tuấn
12

Không phải lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình bị các ĐB "truy" về nạn chạy chức, chạy quyền, chạy chỉ tiêu biên chế, học giả, bằng giả, nhưng lần này, Phó đoàn ĐB Hà Nội Chu Sơn Hà hỏi thẳng ông liệu có nạn này trong chính ngành nội vụ không.
"Có tham nhũng trong đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ không, nếu có thì ở mức độ nào, có thuốc nào chữa được, chữa như thế nào, bao giờ khỏi bệnh?" - ông Hà nêu.
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng câu hỏi về bằng giả thuộc trách nhiệm ngành giáo dục, đề nghị một thành viên Chính phủ hỗ trợ.

06/02/2014 | Quốc Dũng
13

Ngày 27/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định thành lập Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên quyết định thành lập trường có kèm theo tên tiếng Anh của trường: Nghe An College of Economics. Và quyết định này cũng không dùng “University” cho trường ĐH mà dùng “College”.

12/02/2014 | Nguyễn Văn Tuấn
14

Thiếu nhất quán trong cách viết tên tiếng Anh của trường ĐH sẽ gây lẫn lộn cho đồng nghiệp quốc tế, và thể hiện sự thiếu tôn trọng "thương hiệu" của trường.

25/02/2014 | LAN ANH - M.HƯƠNG - M.LĂNG
15

TT - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 67 cán bộ y tế và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 1.004 người. Đây là những danh hiệu cao quý nhất của ngành y tế, được xét tặng và trao hai năm một lần. Tính chung trong 12 đợt phong tặng, đến nay VN đã có gần 400 danh hiệu thầy thuốc nhân dân và gần 7.500 danh hiệu thầy thuốc ưu tú được trao.
Trong số xấp xỉ 1.100 cán bộ y tế được trao tặng danh hiệu cao quý nhất của ngành y năm nay, chỉ có khoảng 20 người là các bác sĩ, y tá đang trực tiếp làm công tác chăm sóc người bệnh, số còn lại đều là cán bộ quản lý từ cấp phó khoa trở lên.

05/02/2014 | Hồng Hạnh
16

(Dân trí) - Nhân dịp năm mới 2014, PV báo Dân trí đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về những vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đặc biệt, Bộ trưởng đã có những chia sẻ riêng về học sinh dân tộc thiểu số và giáo viên miền núi.

Huyền Trang
17

Người có uy tín vùng dân tộc thiểu số phải là công dân VN có hộ khẩu ở vùng dân tộc thiểu số, được nhân dân nơi cư trú bầu chọn, chính quyền xã xác nhận, Hội nghị dân cư và liên ngành thôn bầu chọn và UBND xã duyệt công nhận.

15/02/2014 | V.V. Thành
18

TT - Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013.<br>Theo danh mục dự kiến các dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới kèm theo kế hoạch nêu trên, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), dự kiến tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 2014-2015. Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Luật tiếp cận thông tin, dự kiến tiến độ trình trong năm 2016. Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Luật về hội, dự kiến tiến độ trình trong năm 2015. Bộ Công an chủ trì soạn thảo Luật biểu tình, dự kiến tiến độ trình từ năm 2016-2020. Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo Luật về tình trạng khẩn cấp, dự kiến tiến độ trình từ năm 2016-2020...

10/02/2014 | Minh Giảng
19

TTO - Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông báo, năm 2014, chương trình học bổng chính phủ Australia sẽ cấp 175 học bổng cho công dân Việt Nam đi học sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo tại nước này.
Đối tượng dự tuyển gồm ba nhóm:
- Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp ở các tỉnh.
- Nhóm 2: Cán bộ cơ quan trung ương và các tổ chức đoàn thể.
- Nhóm 3: Cán bộ giảng dạy đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.
Thông tin chi tiết xem tại vied.vn.

20

ASIANetwork-Luce Postdoctoral Teaching Fellow in Southeast Asian Studies

The Asian Studies Program at Hendrix College, with the support of the ASIANetwork-Luce Teaching Fellow Program, invites applications for a one-year Postdoctoral Teaching Fellowship in Southeast Asian Studies, beginning in August 2014. This position is designed for those who have earned a Ph.D. from a North American university within the past three years in a Southeast Asia-related field.<br>Applicants should submit a letter of application; a draft of a course syllabus along with brief descriptions of two additional proposed courses; evidence of effective undergraduate teaching; a one-page description of research plans; a CV; graduate transcripts; and three letters of recommendation.Applications should be submitted online at apply.interfolio.com/xxxx. Inquiries may be sent via email to Michael Sprunger, Chair of the Asian Studies Program: sprunger@hendrix.edu.

FEB. 11, 2014 | By ALJEAN HARMETZ
21

In the popular imagination, Shirley Temple Black would always be America’s darling of the Depression years.
Shirley Temple Black, who as a dimpled, precocious and determined little girl in the 1930s sang and tap-danced her way to a height of Hollywood stardom and worldwide fame that no other child has reached, died on Monday night at her home in Woodside, Calif. She was 85.

FEB. 12, 2014 | By MERVYN ROTHSTEIN and PETER KEEPNEWS
22

Sid Caesar, a comedic force of nature who became one of television’s first stars in the early 1950s and influenced generations of comedians and comedy writers, died on Wednesday at his home in Beverly Hills, Calif. He was 91.

FEB. 18, 2014 | By GRAHAM BOWLEY
23

James Cahill, one of the foremost authorities on Chinese art, whose interpretations of Chinese painting for the West influenced generations of scholars, died on Friday at his home in Berkeley, Calif. He was 87.

FEB. 7, 2014 | By DOUGLAS MARTIN
24

Robert A. Dahl, a political scientist who was widely regarded as his profession’s most distinguished student of democratic government, died on Wednesday in Hamden, Conn. Professor Dahl, who taught at Yale for 40 years, provided a definition of politics memorized by a generation of students: “The process that determines the authoritative allocation of values.”
His definition of power also became a standard: “A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do.”

Wednesday, February 5, 2014 | Daniel C. Tsang
25

I feel myself honored to have known him from the time he spent as an undergraduate at UC Irvine where he was well known as a student government activist, an anti-Prop 209 campaigner, and for spearheading the successful drive (with the UCI Vietnamese American Coalition) to kick Nike T-shirts off campus. As wrote in an autobiographical essay, he learned about Nike products being made in Vietnamese sweatshops from an episode of 48 Hours. In the boycott Nike campaign, UCI students sent over 1,000 letters to Nike CEO Phil Knight, leading UCI to cancel its apparel contract with Nike. He was "hyper-involved" in student government as he would tell me in a later interview. In fact he learned about community involvement as a student in UCI's Social Ecology program.
Born in San Jose, he grew up in a Vietnamese immigrant family - his parents came from Vietnam in the 1960s, which was earlier than most Vietnamese immigrants.

FEB. 18, 2014 | By HELEN T. VERONGOS
26

Mavis Gallant, an acclaimed short-story writer who was abandoned as a child and later left Canada for Europe, where she made her name writing about the dislocated and the dispossessed, died on Tuesday at her home in Paris. She was 91.

FEB. 27, 2014 | By MARGALIT FOX
27

Mrs. Herz-Sommer, who died in London on Sunday at 110, and who was widely described as the oldest known Holocaust survivor, had been a distinguished pianist in Europe before the war. But it was only after the Nazi occupation of her homeland, Czechoslovakia, in 1939 that she began a deep study of Chopin’s Études, the set of 27 solo pieces that are some of the most technically demanding and emotionally impassioned works in the piano repertory.
Throughout her two years in Theresienstadt, through the hunger and cold and death all around her, through the loss of her mother and husband, Alice Herz-Sommer was sustained by a Polish man who had died long before. His name was Frédéric Chopin.

FEB. 2, 2014 | By BRUCE WEBER
28

Philip Seymour Hoffman, perhaps the most ambitious and widely admired American actor of his generation, who gave three-dimensional nuance to a wide range of sidekicks, villains and leading men on screen and embraced some of the theater’s most burdensome roles on Broadway, died on Sunday at an apartment in Greenwich Village he was renting as an office. He was 46.

FEB. 18, 2014 | By PAUL VITELLO
29

Alison Jolly, an American-born primatologist whose research in the forests of Madagascar shed new light on the evolution of social intelligence and helped disprove a longstanding scientific tenet that males were dominant in every primate species, died on Feb. 6 in Lewes, East Sussex, England. She was 76.

13/02/2014
30

TTM - Theo thông tin TTM vừa nhận được, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã qua đời vào khoảng 16g chiều nay 13-2, hưởng thọ 82 tuổi. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết ba mình trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở quận 7 - TP.HCM vì tuổi già, sức yếu.
Nhà văn Nguyển Quang Sáng sinh năm 1932 tại An Giang. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Chiếc lược ngà, sáng tác năm 1966. Truyện ngắn này gắn liền với nhiều thế hệ học trò cho đến ngày nay.

FEB. 1, 2014 | By ANITA GATES
31

Stanley Kramer’s “Judgment at Nuremberg” (1961), a courtroom drama recounting the Nazi war-crime trials in Germany in 1945-46, had an all-star cast, including Spencer Tracy, Judy Garland and Montgomery Clift. But Mr. Schell’s performance as the passionate, eloquent and ultimately furious German defense lawyer was the only one honored by the academy with an award. The film had begun as a television play, a 1959 episode of the anthology series “Playhouse 90,” in which Mr. Schell also starred.
He went on to earn two more Oscar nominations, for the title role in “The Man in the Glass Booth” (1975), a drama inspired by the trial in Israel of the Holocaust criminal Adolf Eichmann, and “Julia” (1977), based on a Lillian Hellman story about the underground in Nazi Germany.

Nghiên cứu tư liệu
FEB. 15, 2014 | By NATASHA SINGER
1

Dr. Bell’s title at Intel, the world’s largest producer of semiconductors, is director of user experience research at Intel Labs, the company’s research arm. She runs a skunk works of some 100 social scientists and designers who travel the globe, observing how people use technology in their homes and in public. The team’s findings help inform the company’s product development process, and are also often shared with the laptop makers, automakers and other companies that embed Intel processors in their goods.

FEB. 5, 2014 | By ADAM GRANT
2

Instead of abolishing tenure, what if we restructured it? The heart of the problem is that we’ve combined two separate skill sets into a single job. We ask researchers to teach, and teachers to do research, even though these two capabilities have surprisingly little to do with each other. In a comprehensive analysis of data on more than half a million professors, the education experts John Hattie and Herbert Marsh found that “the relationship between teaching and research is zero.” In all fields and all kinds of colleges, there was little connection between research productivity and teaching ratings by students and peers.

FEB. 25, 2014 | By SABRINA TAVERNISE
3

Federal health authorities on Tuesday reported a 43 percent drop in the obesity rate among 2- to 5-year-old children over the past decade, the first broad decline in an epidemic that often leads to lifelong struggles with weight and higher risks for cancer, heart disease and stroke.
The trend came as a welcome surprise to researchers. New evidence has shown that obesity takes hold young: Children who are overweight or obese at 3 to 5 years old are five times as likely to be overweight or obese as adults.
About 8 percent of 2- to 5-year-olds were obese in 2012, down from 14 percent in 2004.

FEB. 13, 2014 | By NICHOLAS WADE
4

The rise and fall of empires, the march of armies, the flow of trade routes, the practice of slavery — all these events have led to a mixing of populations around the world. Such episodes have left a record in the human genome, but one that has so far been too complex to decipher on a global scale.<br>Now, geneticists applying new statistical approaches have taken a first shot at both identifying and dating the major population mixture events of the last 4,000 years, with the goal of providing a new source of information for historians.

16 tháng 02 năm 2014 | Anh Minh
5

Larry Berman đã bay qua Việt Nam hơn 30 lần trong suốt 5 năm để thực hiện cuốn sách. Trong chuyến về Việt Nam lần này, giáo sư Larry Berman sẽ cùng First News xúc tiến và tìm đối tác để cùng thực hiện bộ phim về thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn dựa trên những thông tin và dữ liệu mà ông Phạm Xuân Ẩn cung cấp.

Feb 21st, 2014 | By BTimes
6

According to a global survey report on consumer confidence by Nielsen, Vietnam is the most economical country in Southeast Asia. Specifically, 74 percent of the Vietnamese who participated in the survey said they would save money after they have covered essential living expenses.

27/02/2014 | Thanh Trúc, phóng viên RFA
7

Các hoạt động trao đổi giáo dục của VEF gồm ba chương trình. Thứ nhất là đưa sinh viên Việt Nam sang Mỹ theo các chương trình đào tạo sau đại học. Thứ hai, Chương Trình Học Giả, tài trợ cho các công dân Việt Nam đã có bằng tiến sĩ được cơ hội phát triển chuyên môn thông qua các khóa học, các hoạt động về nghiên cứu. Thứ ba, Chương Trình Thỉnh Giảng, hỗ trợ các giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại các đại học hoặc các viên nghiên cứu ở Việt Nam.
Tính đến lúc này, Quĩ giáo dục Việt Nam đã cấp học bổng và hỗ trợ học vấn cho 466 sinh viên từ trong nước sang Hoa Kỳ.

15/02/2014 | Khánh Nguyễn
8

Ở Pháp có một tổ chức thiện nguyện của du học sinh Việt Nam đã đồng hành với nhiều sinh viên trong nước hơn 10 năm qua, hoạt động bền vững như niềm tin của chính người sáng lập Quỹ: "Khi bạn gieo một hạt mầm tốt thì chắc chắn nó sẽ sinh sôi".

FEB. 15, 2014 | By ANDREW JACOBS
9

CHENGDU, China — Decades ago, the thousands of Tibetan-language books now ensconced in a lavishly decorated library in southwest China might have ended up in a raging bonfire. During the tumultuous decade of the Cultural Revolution, which ended in 1976, Red Guard zealots destroyed anything deemed “feudal.” But an American scholar, galvanized in part by those rampages, embarked on a mission to collect and preserve the remnants of Tibetan culture.
The resulting trove of 12,000 works, many gathered from Tibetan refugees, recently ended a decades-long odyssey that brought them to a new library on the campus of the Southwest University for Nationalities here in Chengdu.

FEB. 13, 2014 | By ISABEL KERSHNER and RAPHAEL MINDER
10

JERUSALEM — A Spanish initiative that would offer citizenship to Sephardic Jews as a gesture of conciliation for Spain’s expulsion of Jews during the Inquisition has set off a flurry of interest in Israel.
Under the draft bill, Spain would offer citizenship to anyone, Jewish or not, whose Sephardic origins can be certified. The bill would also remove some existing requirements that include the need for applicants to renounce their current citizenship.
The legislation was first presented in November 2012 by Spain’s foreign and justice ministers as a conciliatory gesture toward Sephardic Jews, whose ancestors were expelled in 1492 in one of the darkest chapters in Spanish history.

11

The English chose to build their towns next to rivers. The French instead built on the ruins of Roman cities. A look at how these centuries-old decisions have impacted today's economy.
Jean-Marc Vittori (2014-02-18)
Cities that are accessible by waterways are more prone to high growth. In the year 1300, transporting voluminous goods by waterways was 10 times less expensive than by moving it by land. So these cities grew quickly. In 1700, 87% of English city-dwellers lived in towns that had access to naval navigation — inland or outland — compared to 58% in France. Thanks to a more efficient urban network, England managed to gather more precious resources to finance its industrial revolution.

13/02/2014 | By Bhaskar Chakravorti, Jianwei Dong, Kate Fedosova
12

Historical ties go both ways. In many African and Asian countries influential political leaders, government bureaucrats, and military commanders who now hold the economic strings have often been educated and trained in the former colonial power; they value the relationships developed during those formative years. Recent research by IZA, the Institute for the Study of Labor in Bonn, shows that African leaders, in particular, tend to work more closely with former colonial powers than leaders from any other part of the world to attract foreign direct investment.

27 février 2014 | par Zhang Yu
13

Le livre de François Guillemot éclaire un aspect de la guerre du Viêt-Nam relativement peu souligné dans l’historiographie plus large du conflit : les expériences et les points de vue des femmes vietnamiennes durant la guerre. Son étude, divisée en deux sections, examine en premier lieu, au sein de contextes multiples, les vécus de ces femmes des deux côtés du 17e parallèle et de milieux très variés, avant de resserrer son attention dans un second temps sur l’histoire des « Jeunesses de Choc ou TNXP » pendant les guerres d’Indochine et du Viêt-Nam, et plus particulièrement sur la féminisation de ces troupes lors de cette dernière guerre.

14

Erik Harms wins 2014 Harry J. Benda Prize in recognition of his achievement as the author of Saigon's Edge - On the Margins of Ho Chi Minh City.
“Saigon’s Edge” explores life in Hóc Môn, a district that lies along a key transport corridor on the outskirts of Ho Chi Minh City. The author puts forth a revealing perspective on how rapid urbanization impacts people living at the intersection of rural and urban worlds and opens a window on Vietnam’s larger turn toward market socialism and the celebration of urbanization.”

15

(VOV) – The Vietnamese film Nuoc 2030 (Water 2030) officially opened the 64th Berlin International Film Festival (Berlinale) on February 6.
Nuoc 2030, based on Nguyen Ngoc Tu’s novella Nuoc Nhu Nuoc Mat (Water Looks Like Tears), was filmed in 2013 and completed in 2014. The thriller is set in a 2030 where half of southern Vietnam lies underwater, flooded by risen oceans. Those who refused to flee their homes harvest crops on floating farms.
Organisers have commended the film on its sophisticated combination of science fiction, mystery, and romance.

FEB. 22, 2014 | T. M. Luhrmann
16

The sale of audiobooks has skyrocketed in recent years. In 2012, total industry sales in the book business fell just under 1 percent over all, but those of downloadable audiobooks rose by more than 20 percent. That year, 13,255 titles came out as audiobooks, compared with 4,602 in 2009. Publishers seem to be paying more attention to their production. When Simon and Schuster published Colm Toibin’s “Testament of Mary” last autumn, the narrator was Meryl Streep.

FEB. 24, 2014 | By LARRY ROHTER
17

“My parents were very much against writing and even very much against me reading literature, which they thought put wrong thoughts in your head,” she recalled recently at her home in a leafy hillside neighborhood here. “I don’t think they liked me reading anything but science. But I enjoyed literature always, from the beginning.”

FEB. 13, 2014 | By ROB LOWE
18

Paddy Chayefsky’s Oscar-winning screenplay for the 1976 film “Network” was, and remains, the kind of literate, darkly funny and breathtakingly prescient material that prompts many to claim it as the greatest screenplay of the 20th century. In “Mad as Hell: The Making of ‘Network’ and the Fateful Vision of the Angriest Man in Movies,” Dave Itzkoff, a culture reporter for The New York Times, takes us behind the curtain and shows us why.

JAN. 31, 2014 | By MARK OPPENHEIMER
19

In 1969, shortly after being hired at U.S.C., Professor Bengtson began a study of 350 families, whom he interviewed regularly until 2008. In some families, he interviewed four generations. In all, his respondents were born in years spanning 1878 to 1989.
In “Families and Faith: How Religion Is Passed Down Across Generations” (Oxford; $29.95), written with two colleagues, Professor Bengtson argues that families do a pretty good job of passing religious faith to their children. Professor Bengtson has theories about why some children keep the faith while others leave.

FEB. 13, 2014 | By ELLEN BARRY
20

NEW DELHI — In a fight with a major company, a frail 84-year-old retired headmaster would seem to be the David to India’s publishing Goliath, Penguin Books.
But this week the headmaster, Dinanath Batra, achieved the crowning victory of his career as a right-wing campaigner, forcing Penguin to withdraw and destroy remaining copies of a scholarly work on Hinduism by an American professor that Mr. Batra has called “malicious,” “dirty” and “perverse.”

Sunday, 16 February 2014 | By Eleanor J Bader, Truthout | Book Review
21

The 16 oral histories in Corinne Goria's excellent anthology Invisible Hands is an attempt to change this by elucidating the realities behind the scenes of the so-called global economy. While each of the book's four chapters is preceded by a brief overview of working conditions in a particular occupation, individual accounts form the bulk of the text. And although these accounts are not wholly eye-opening - numerous labor journalists have covered worker mistreatment consistently in articles and books - when taken as a whole they illustrate the profound disrespect that greets far too much of the world's workforce. What's more, the stories in Invisible Hands paint a horrifying portrait of the impact of rampant consumerism on communities and individuals from Bangladesh to Zambia.

Ý kiến nhận xét
27 tháng 02 năm 2014 | VTC News
1

Chia sẻ về điều này, PGS Văn Như Cương lý giải: “Nếu như năm ngoái học sinh phải thi tốt nghiệp tới 6 môn và mỗi em phải được 30 điểm trở lên (trung bình 5 điểm/môn) mới đỗ tốt nghiệp và đã có kết quả là gần 98% thí sinh cả nước đỗ tốt nghiệp THPT.

04/02/2014 | Duy Chiến
2

Sự tiến bộ của Nguyễn Trường Tộ cũng như sự cầu thị của vua Tự Đức và các đại thần là điều kiện cần nhưng chưa đủ để VN canh tân như Nhật Bản.

04/02/2014 | Hiền Hương
3

(Dân trí)- Nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ- 2014, phóng viên Dân trí có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (chị cũng tuổi Bính Ngọ) về đời sống văn học Việt Nam đương đại, về cả nỗi cô độc của người nghệ sỹ, của chính nhà văn- Nguyễn Thị Thu Huệ.

05/02/2014 | Hoàng Tụy
4

Vấn đề cải cách giáo dục để chấn hưng đất nước là đòi hỏi bức thiết. Qua nhiều năm bàn thảo, tháng 7/2013, Nghị quyết 29, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đã đi vào cuộc sống. Nghị quyết được đánh giá là tiến bộ nhất của ngành giáo dục trong mấy thập kỷ nay.

10/02/2014 | Nguyễn Tiến Dũng
5

Khi toàn thế giới trở thành một “ngôi làng chung”, thì cũng cần có ngôn ngữ chung. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên giữa các thứ tiếng, tiếng Anh đã thắng cuộc. Không phải vì người Anh hay người Mỹ cố tình muốn vậy, mà có nhiều sự tình cờ trong quá trình phát triển thế giới tạo ra thành như vậy. Nếu như, đối với các thế hệ trước đây, không viết được tiếng mẹ đẻ sẽ bị coi là mù chữ, thì đối với những người sinh ra trong thế kỷ 21, chỉ biết tiếng mẹ đẻ mà không biết tiếng Anh cũng là mù chữ, vì đa số các tài liệu, video, trao đổi, v.v. trên thế giới sẽ bằng tiếng Anh.

16/02/2014 | Hà Hương
6

TT - Đó là chia sẻ của PGS.TS Lương Hồng Quang (phó viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về câu chuyện cầu cúng, rải tiền trong lễ hội.

12/02/2014 | Văn Chung
7

Từ sự không hiểu biết, sùng tín nhiều người dân đặc biệt là các bạn trẻ đã biến những giá để đồ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành những bảng vàng để cầu đỗ đạt.

05/12/2013 | Bùi Văn Nam Sơn
8

Hầu như ai cũng đồng ý rằng tư duy giáo dục hiện đại thật sự bắt đầu từ J. J. Rousseau, nhưng rõ ràng không phải là một sự bắt đầu đột ngột. Như nhiều cuộc "cách mạng" trong tư duy, nó là cao điểm của một quá trình được chuẩn bị lâu dài.

12/12/2013 | Bùi Văn Nam Sơn
9

Học thuyết chính trị và triết thuyết giáo dục của Rousseau (thường gọi là “thuyết duy nhiên”) không phải là hai bộ phận độc lập mà là một khối thống nhất: triết thuyết giáo dục duy nhiên nhằm đào tạo con người thực hiện lý tưởng chính trị dân chủ. Tuy nhiên, nơi Rousseau, “tính tự nhiên” trong giáo dục và nền “dân chủ” chính trị lại là hai vấn đề không ngừng gây tranh cãi cho đến tận ngày nay!

24/02/2014 | Nguyễn Khánh Trung
10

Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cho trẻ em kiến thức, mà dạy cho trẻ biết làm thế nào để có kiến thức. “Vấn đề là chỉ ra cho nó cần làm thế nào để luôn khám phá ra sự thật hơn là bảo cho nó biết một sự thật”. (tr. 273). Rousseau muốn đứa trẻ phải tự học hỏi, phải tự sử dụng lý trí của nó chứ không phải sử dụng lý trí của người khác; ông không dạy đứa trẻ khoa học mà dạy nó “tiếp thu khoa học theo nhu cầu” (tr. 276). Ông mong muốn đứa trẻ có một đầu óc “phổ quát”, cởi mở, thông minh, sẵn sàng cho tất cả.

18/02/2014 | Bùi Văn Nam Sơn
11

Thừa nhận các giai đoạn phát triển không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng xem đó là nguyên tắc sinh tử của giáo dục là chỗ độc đáo của Rousseau.Theo ông, các giai đoạn là khác nhau về chất và về chức năng. Giai đoạn đầu tiên từ khi mới sinh cho đến năm tuổi là giai đoạn sinh vật. Tiếp theo là buổi bình minh của tự-ý thức. Vào tuổi 12, đứa bé đột nhiên có ý thức về mình một cách sâu sắc. Năng lực lý trí và tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng đứa bé vẫn còn là một sinh thể cô lập, chưa có được đời sống luân lý đúng nghĩa. Điều này chỉ đạt được ở lứa tuổi dậy thì, với sự chớm nở của đời sống tính dục, yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời của một cá nhân.

Tác phẩm Émile, vì thế, được chia làm năm phần. Bốn phần đầu bàn về việc giáo dục cậu bé Émile (giả tưởng) theo bốn giai đoạn: ấu thơ (cho đến 5 tuổi), trẻ con (từ 5 đến 12 tuổi), thiếu niên (12 đến 15 tuổi) và thanh niên (từ 15 đến 20 tuổi). Phần thứ năm dành cho việc giáo dục cô nàng sẽ là người vợ tương lai của Émile. Như thế, công trình bất hủ của ông bao quát dự phóng giáo dục cho nam lẫn nữ từ lúc sơ sinh đến khi trưởng thành.

26/02/2014 | Bích ngọc
12

“Làm tiến sĩ nông nghiệp mà khi kiểm tra ở ngoài ruộng tiến sĩ không phân biệt được cây cỏ lồng vực với cây lúa; còn tiến sĩ kinh tế nhưng ký hợp đồng với đối tác nước ngoài vẫn bị hớ và bị lừa nhập máy cũ, công nghệ lỗi thời rồi thua lỗ…”.
GS.TSKH Trần Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam, Tư vấn Chương trình KC-06 của Bộ Khoa học Công nghệ đã cắt nghĩa về tình trạng “Tiến sĩ giấy” hiện nay. Theo GS Quý: “Dư luận có nói ‘Tiến sĩ giấy’ cũng không oan bởi số người học thật, nghiên cứu thật để có học hàm, học vị không nhiều”.

01/02/2014 | Mai Lâm - Quý Hiên
13

Là người khởi xướng và trực tiếp tham gia điều hành trang mạng Học Thế Nào, GS Ngô Bảo Châu cho rằng, việc xuất hiện những nhóm dân sự tham gia giải quyết các vấn đề mà thực tế đời sống đặt ra là dấu hiệu tích cực trong lĩnh vực giáo dục.

23/01/2014 | Phạm Thị Ly
14

In a previous article we argued that the policy of shifting people-founded universities to a private model, and more broadly in shifting from collective to private ownership, is the source of much conflict and dispute in the private sector. Many people-founded universities have still not completed the shift to private ownership, even though the legislative requirement for them to do so was approved in 2006. The hardship private universities in Vietnam are now experiencing is unable to be resolved by ad hoc measures, such by lowering admission standards for the purposes of increasing enrollments. The private sector needs more fundamental reform based on an accurate perception on its role and key features, and with transparent policies aimed at improving its performance and reducing the extent of negative opinion about the sector.

FEB. 15, 2014 | Nicholas Kristof
15

SOME of the smartest thinkers on problems at home and around the world are university professors, but most of them just don’t matter in today’s great debates.
Professors today have a growing number of tools available to educate the public, from online courses to blogs to social media. Yet academics have been slow to cast pearls through Twitter and Facebook.
I write this in sorrow, for I considered an academic career and deeply admire the wisdom found on university campuses. So, professors, don’t cloister yourselves like medieval monks — we need you!

20/02/2014 | Mark A. Ashwill
16

What follows is a point-counterpoint response to the five congressionally-mandated objectives for the commemoration of the 50th anniversary of the Vietnam War, a hollow payback for a generation of neglect and mistreatment of so many Vietnam veterans and a lame attempt to salvage honor where none exists.

FEB. 15, 2014 | By ADAM NAGOURNEY
17

A ceremony is being planned inside the massive slab of the L.B.J. Library, to be followed by celebrations of the 50th anniversary of Johnson initiatives: Medicare, the Clean Air Act, public broadcasting, the National Endowment for the Humanities, Head Start, the requirements for seatbelts, and warnings on cigarette packs. The events are intended to offer a counterweight to the way Johnson has been portrayed over the past decades.

17/02/2014 | Chi Mai
18

Ông Trần Đức Cảnh có 16 năm kinh nghiệm quản lý và xây dựng chính sách cho các Chương trình Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực tại Bang Massachusetts, và hơn 10 năm làm công tác tư vấn cho đại học Harvard trong công tác tuyển sinh cấp cử nhân. Ông nhận xét về những dự kiến đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT.

12/12/2014 | Hoài Nam
19

(Dân trí) - “Việc học cũng như tất cả những việc khác, các em đừng chờ đợi vào sự may mắn mà phải thật sự nỗ lực bằng chính khả năng của mình”.
Một trong những nội dung chia sẻ đầy chân tình của thầy Nguyễn Bá Hoàng - hiệu trưởng Trường THCS Bình Thạnh, TPHCM trong ngày đầu tiên học sinh quay lại trường học sau Tết gây ấn tượng với các em.

FEB. 28, 2014 | By ANN CARRNS
20

Saving for retirement and a college education at the same time is a challenge for many families, but financial planners advise that if funds are limited — and for most people, they are — it is crucial to fund retirement first before contributing to an education fund.
The reasoning? You, or your child, can always take out loans for college, but you cannot borrow for retirement. Planners liken the approach to the instructions given to air travelers: Put the oxygen mask on your own face, before putting it on your child’s.

FEB. 28, 2014 | Pamela Druckerman
21

The modern 40s are so busy it’s hard to assess them. Researchers describe the new “rush hour of life,” when career and child-rearing peaks collide. Today’s 40ish professionals are the DITT generation: double income, toddler twins.
The existing literature treats the 40s as transitional. Victor Hugo supposedly called 40 “the old age of youth.” In Paris, it’s when waiters start calling you “Madame” without an ironic wink. The conventional wisdom is that you’re still reasonably young, but that everything is declining: health, fertility, the certainty that you will one day read “Hamlet” and know how to cook leeks. Among my peers there’s a now-or-never mood: We still have time for a second act, but we’d better get moving on it.

Wednesday, 12 February 2014 | By Camillo Mac Bica, Truthout | Op-Ed
22

We must end our denial, rationalization and mythologizing of war. We must face our demons head-on and confront the realities of what we did and what we became. … Perhaps most importantly, such dialogue between prospective enemies lessens the likelihood of war by making apparent the humanity of the other. With that realization, like Paul Baumer, Erich Maria Remarque's protagonist in his seminal novel All Quiet on the Western Front, I felt the need to seek my "enemy's" forgiveness.
Comrade, I did not want to kill you ... But you were only an idea to me before, an abstraction that lived in my mind and called forth its appropriate response. It was that abstraction I stabbed. But now for the first time, I see you are a man like me ... Now I see your face and our fellowship. Forgive me, comrade. We always see it too late. Why do they never tell us that you are poor devils like us, that your mothers are just as anxious as ours, and that we have the same fear of death, and the same dying and the same agony. Forgive me comrade: how could you be my enemy.

Monday, 17 February 2014 | By Amy Goodman, Democracy Now! | Video Interview
23

As the country marks Presidents' Day, we turn to an aspect of U.S. history that is often missed: the complicity of American presidents with slavery. "More than one-in-four U.S. presidents were involved in human trafficking and slavery. These presidents bought, sold and bred enslaved people for profit. Of the 12 presidents who were enslavers, more than half kept people in bondage at the White House," writes historian Clarence Lusane in his most recent article, "Missing From Presidents' Day: The People They Enslaved." (Transcript)

Trà dư tửu hậu
20/01/2014 | Nguyễn Văn Tuấn
1

TTCT - Năm 2013 là một cái mốc tương đối quan trọng vì lần đầu tiên số bài báo khoa học của Việt Nam đã vượt qua cái ngưỡng 2.000 bài. Đó là một tín hiệu đáng khích lệ vì sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong vùng về công bố quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là khoa học Việt Nam có nguy cơ lệ thuộc vào nước ngoài vì “nội lực” còn quá kém.

01/02/2014 | Bùi Hoàng Thiên Bảo
2

Cụ thể, nếu so với năm 2012 theo số liệu thống kê của 53 tỉnh, thành Hội (tính đến ngày 25/12/2013) thì số hội viên hiện nay là 10.308.738 người, tăng 1.362.282; Số chi hội là 137.957, tăng 18.032; Số ban khuyến học là 75.150, tăng 16.741; Số gia đình hiếu học là 3.787.519, tăng 1.613.959; Số dòng họ hiếu học là 36.319, tăng 15.671; Số cộng đồng khuyến học là 29.410, tăng 15.690; Số người lớn học tại trung tâm học tập cộng đồng là 3.766.599 người, tăng 435.083…

17/02/2014 | Văn Long
3

Chương trình Tú tài quốc tế, một chương trình nổi tiếng trên thế giới nhưng vẫn còn ít biết tại Việt Nam, vừa mở rộng về quy mô hoạt động.

26/02/2014 | Hồng Hạnh
4

(Dân trí) - Đó là chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế ngành Ngôn ngữ học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN. Đây là chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN nên sinh viên được hỗ trợ thêm kinh phí đào tạo 17 triệu đồng/năm.

10/02/2014
5

VOV.VN - Người gióng lên tiếng chuông báo động này không phải tôi mà là thầy Nguyễn Văn Thắng, nguyên Trưởng bộ môn Dịch, Phó Trưởng khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội. Thầy viết cho tôi một bức thư khá dài, bàn về Tiếng Việt mất chuẩn, gây hệ lụy cho việc học ngoại ngữ. Với bề dày của kinh nghiệm thực tiễn, bằng tầm nhìn khá sâu rộng của một người quản lý kiêm đứng lớp, thầy đưa ra nhiều kiến giải khá sắc sảo.

13/02/2014
6

VOV.VN - Có phải bấy lâu nay đa số các phát thanh viên của VOV và VTV đều phát âm không chuẩn?

03/02/2014 | Phạm Xuân Nguyên
7

“Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để”, câu thơ của Phạm Tiến Duật có lẽ đã nói thay cảm nhận của nhiều người trong Nam ngoài Bắc về giọng nói của một miền quê Bắc Trung bộ. Răng mà buồn cười enh? (Sao mà buồn cười anh?).

14/02/2014 | Thúy Hằng
8

TT - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận việc triển khai dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

25/02/2014 | S.H.
9

(Dân trí) - Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; không quảng bá, tiếp thị các chương trình, phần mềm làm quen với ngoại ngữ chưa được Bộ GD-ĐT cho phép áp dụng.
Đây là một trong nhưng yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với các Sở GD-ĐT trong việc chấn chỉnh việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

27/02/2014 | Văn Chung
10

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản chấn chỉnh việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non - nhưng nhiều phụ huynh vẫn mong muốn cho con sớm tiếp cận với môn học này.

13/02/2014 | Kiều Oanh - Văn Chung
11

Phát biểu trước hơn 100 lãnh đạo ngành giáo dục sáng nay, 13/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ GD-ĐT đừng ngại thi thì tốn kém, mệt nhọc. “Nếu tốn kém và mệt nhọc đó là cần thiết để thúc đẩy các cháu học, để tuyển lựa xứng đáng thì không ngại”.
Ông Đam lấy ví dụ nhỏ về chủ trương sẽ miễn thi cho 20% học sinh, và bớt môn thi đi:
"Nghe qua, ai cũng hớn hở bởi thấy nhẹ đi. Nhưng thực tế, đã có 98% tốt nghiệp thì tại sao đặt ra vấn đề miễn thi?” – ông Đam đặt câu hỏi.

14/02/2014 | Văn Chung - Kiều Oanh
12

Ngày 13/2, ý kiến các sở về phương án thi tốt nghiệp 2014 vẫn còn nhiều băn khoăn về tính khả thi trong việc thực hiện miễn thi 20% và tổ chức thi tự chọn.

19/02/2014 | Nguyễn Hùng
13

(Dân trí)-“Bộ GD-ĐT quá rón rén khi xác định miễn thi khoảng 20%, còn số này quá thấp nên dẫn đến việc xét duyệt đôi khi phức tạp và tiêu cực nhưng cũng chẳng tiết kiệm chi phí là bao. Cả nước có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đều trên 90% thì tại sao chỉ miễn thi 20%?”.

10/02/2014 | Chi Mai
14

Trao đổi với báo chí ngày 10.2, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sở dĩ có chủ trương miễn thi tốt nghiệp THPT cho một bộ phận học sinh xuất sắc - ở đây cụ thể là miễn thi cho 20% học sinh - là thực hiện định hướng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, sẽ giảm tốn kém cho xã hội, tạo động lực để học sinh phấn đấu học tập, rèn luyện toàn diện trong quá trình học THPT, nhất là ở lớp 12, phối hợp kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học.
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết với việc áp dụng phương pháp đánh giá PISA để đánh giá chất lượng giáo dục các tỉnh/thành phố, tới đây Bộ sẽ công bố kết quả và sẽ tiến hành định kỳ. Dựa trên kết quả PISA, sẽ có sự phân biệt tỷ lệ miễn thi tốt nghiệp cho các địa phương.

03/02/2014 | Tống Văn Công
15

Thử tìm sách giáo khoa cho trẻ 5, 6 tuổi: Quyển sách của Vũ Xuân Vinh do Nhà XB Đại học Sư phạm ấn hành, phần lớn viết theo thể thơ lục bát, một ít theo thể ngũ ngôn, hầu hết không có chất thơ, gieo vần không đúng, như: ”Công viên đường phố thật vui; Thêm yêu đất nước thêm yêu phố phường”. Rất nhiều câu “kêu gọi”: “Mỗi năm một tuổi thêm vui; Thi đua phấn đấu thành người trò ngoan”. Một quyển khác trong Tủ sách Mầm non, của Nhà XB Mỹ thuật có những bài: - “Ở với ai? Với bà - Bà gì? Bà ngoại - Ngoại gì? Ngoại xâm - Xâm gì? Xâm lăng - Lăng gì? Lăng Bác - Bác gì? Bác Hồ - Hồ gì? Hồ ao - Ao gì? Ao cá - Cá gì? Cá quả - Quả gì? Quả đấm”. Thật không thể tìm ra lời bình nào về trách nhiệm giáo dục trẻ mầm non tệ hại đến vậy! Ở sách dạy Tiếng Việt lớp 3 có những “chủ điểm” như: Đơn xin vào Đội; Người lính dũng cảm; Tập tổ chức cuộc họp…

18/02/2014 | S.H.
16

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ GD-ĐT tạo hoàn thiện Đề án xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

07/02/2014 | Văn Chung
17

Dự thảo mới nhất về Đề án Đổi mới chương trình, SGK phổ thông sau 2015 vừa hoàn thành tháng 1/2014 nhấn mạnh việc SGK không phải là tài liệu duy nhất mà có thể có nhiều SGK khác nhau cho một môn học.

17/02/2014 | Mỹ Hòa - Lan Hương - H.Vũ - H.Phan - H.Hường
18

Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Không thể quên lãng.

07/02/2014 | Văn Chung
19

Theo dự thảo mới nhất về Đề án Đổi mới chương trình, SGK phổ thông sau 2015 của Bộ GD-ĐT, giáo dục phổ thông sắp tới sẽ có 2 năm rưỡi để thử nghiệm và 6 năm rưỡi để hoàn thiện.

FEB. 5, 2014 | By LAURA PAPPANO
20

Once considered the product of genius or divine inspiration, creativity — the ability to spot problems and devise smart solutions — is being recast as a prized and teachable skill. Pin it on pushback against standardized tests and standardized thinking, or on the need for ingenuity in a fluid landscape.

Saturday, 01 February 2014 | By Andrew Stachiw, Truthout | Opinion
21

MOOCs are relatively new, yet they have taken the field of education by storm. In 2002, MIT launched OpenCourseWare, aiming to make all of its course materials free and online. With the growth of other such initiatives, and the emergence of Khan Academy, the field began to take shape. It wasn't long before for-profit companies like Udemy and Udacity arrived. Most recently, Edx, a project of MIT, Harvard and Berkeley, and a growing list of universities are offering courses from their professors that are open to literally thousands of people per course offering. Similar to privatization of public schools, MOOCs have become big business, often driven by venture capitalists.

FEB. 18, 2014 | Thomas L. Friedman
22

Beginning March 2, Prof. Hossam Haick, will teach the first ever massive open online course, or MOOC, on nanotechnology in Arabic. His course is entitled Nanotechnology and Nanosensors (https://www.coursera.org/course/nanosar) and is designed for anyone interested in learning about Haick’s specialty: “novel sensing tools that make use of nanotechnology to screen, detect, and monitor various events in either our personal or professional life.” The course includes 10 classes of 3 to 4 short lecture videos — in Arabic and English — and anyone with an Internet connection can tune in and participate for free in the weekly quizzes, forum activities and do a final project.

27/02/2014 | Nguyễn Hùng
23

(Dân trí) - Phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015 ngày 25/2 đã có những trao đổi, góp ý thắng thắn trong việc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Câu chuyện xóa bao cấp trong giáo dục được Bộ Tài chính đưa ra “mổ xẻ”.
“Chúng ta cứ luẩn quẩn trong bài toán vì không có tiền nên chất lượng thấp, chất lượng thấp nên không thể đưa ra yêu cầu thu cao được. Chúng ta đang rất vướng vào việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, cụ thể là giá dịch vụ.

20/02/2014 | Kim Anh
24

(Dân trí) - Phát biểu trong Hội nghị quán triệt Nghị quyết 29 lần thứ 8 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã thẳng thắn thừa nhận những yếu kém của ngành giáo dục và đưa ra những ý kiến đổi mới mạnh mẽ.

11/02/2014 | T.N.
25

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước đã có buổi trao đổi về những việc cần làm ngay trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.
Có nhiều việc phải làm nhưng trước hết, chính lãnh đạo tất cả các cấp cần thể hiện sự quán triệt quan điểm “quốc sách hàng đầu” bằng việc làm cụ thể, có hiệu quả. Nhìn vào thực trạng yếu kém, bất cập trong lĩnh vực GD-ĐT, có thể nói thẳng, các cấp lãnh đạo chưa thật sự coi trọng sự nghiệp GD-ĐT.

12/02/2014 | Chi Mai
26

Chia sẻ câu chuyện thiếu giảng viên ở địa phương, ông Trần Phương tiết lộ một câu chuyện thực tế: “Chủ tịch HĐQT một trường ĐH ở Nam Định đã phải lên tận Hà Nội để “cầu cứu” tôi, đề nghị cho mượn một số thầy cô giáo của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ về giảng dạy. Tôi đồng ý cho các trường mượn giảng viên và vài trưởng khoa, nhưng họ chỉ đứng tên để qua mặt Bộ GD-ĐT mà thôi. Bộ cứ thấy tên trưởng khoa là tiến sĩ thì cho phép mở ngành, mở trường... Nhưng mấy ông tiến sĩ đó dạy ở Hà Nội đã hết hơi, làm sao mà đi thêm 100 km nữa mà dạy?”.

17/02/2014 | Dục Tú
27

Tối thứ bảy 15/2, bản tin thời sự VTV có phóng sự về trường hợp học sinh tiểu học ở Nghệ An sắp học xong chương trình lớp 3 mà hầu như không thể viết từ đơn giản cũng như đọc hiểu. Bố của cháu bé vô tình phát hiện ra sự việc, xin với nhà trường cho con học lại từ lớp 1, nhưng không được chấp thuận.

06/02/2014 | Nguyễn Hùng
28

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH nhấn mạnh: Một trong những chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT đó là phải kiểm tra, rà soát lại tất cả những điều kiện đảm bảo chất lượng của các ngành nghề, chương trình đào tạo của các nhà trường. Việc này không phải năm nay Bộ GD-ĐT mới làm mà đã làm từ những năm trước. Kết quả giai đoạn năm 2011-2012, Bộ GD-ĐT đã công bố và dừng tuyển sinh của một số chuyên ngành đào tạo tiến sỹ. Cuối năm 2012, Bộ GD-ĐT cũng đã thu hồi quyết định của 58 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ do đơn vị đào tạo không khắc phục được. Kết quả kiểm tra rà soát năm 2013, Bộ cũng đã dừng tuyển sinh 161 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

07/02/2014 | Kiều Oanh
29

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trao đổi với VietNamNet trước quyết định gây sốt: dừng tuyển sinh của hơn 200 ngành đào tạo đại học.

08/02/2014 | Hạnh Ngân
30

Cho rằng có sự nhầm lẫn trong số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, một số trường ĐH nằm trong danh sách bị dừng tuyển sinh một số ngành trong năm 2014 đã phản ứng.

07/02/2014 | Nguyễn Thảo
31

Nhiều ý kiến đồng tình với Hiệu trưởng ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội về vấn đề các ngành nghệ thuật không nhất thiết phải có giảng viên là Thạc sĩ, Tiến sĩ, mà cần người làm nghề giỏi.

06/02/2014 | Hạnh Ngân
32

Trong bảng thống kê của Bộ GD-ĐT về trường ĐH Hà Tĩnh với 14 ngành bị đình chỉ tuyển sinh có một điều khá lạ là phần thống kê giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo tham gia chủ trì chính của ngành đào tạo, từ PGS, TS, TS đến cử nhân ĐH, trường này đều không có một ai.

06/02/2014 | Chi Mai
33

Cuối tháng 1, quyết định đình chỉ tuyển sinh một loạt ngành đào tạo đại học gây xôn xao. Dẫn đầu về số lượng là Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, với 15 ngành. Trao đổi với VietNamNet chiều 6/2, ông Trần Thanh Hiệp, hiệu trưởng nhà trường khẳng định “Cách tiếp cận của Bộ GD-ĐT không ổn tí nào”.

10/02/2014 | Hà Ánh - Mỹ Quyên
34

Trước thông tin rất nhiều ngành thuộc các trường văn hóa nghệ thuật bị buộc tạm ngừng tuyển sinh trong năm 2014 do thiếu giảng viên đủ trình độ theo quy định, nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề này.

10/02/2014 | Hồng Hạnh
35

(Dân trí) - Trường ĐH Hà Nội vừa có báo cáo giải trình với Bộ GD-ĐT 6 ngành học bị dừng tuyển sinh năm 2014. Theo đó, trường kiến nghị với Bộ GD-ĐT cho tiếp tục tuyển sinh những ngành học này do đã đủ tiêu chí giảng viên theo yêu cầu và ngành học đặc thù.

10/02/2014 | Hồng Hạnh
36

(Dân trí) - Trước ý kiến phản ứng của lãnh đạo nhiều trường nghệ thuật cho rằng Bộ GD-ĐT chưa hiểu đặc thù của các ngành nghệ thuật nên vội vàng tạm dừng tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay: “Bộ đã rất linh động, mềm dẻo với các khối trường này về yêu cầu tiến sĩ”.

10/02/2014 | Chi Mai
37

Trong danh sách 207 ngành bị dừng tuyển sinh có thể thấy chiếm số lượng lớn là các ngành nghệ thuật và ngôn ngữ. Theo lý giải từ các trường, không phải là trường không muốn có, mà có mỏi mắt tìm cũng không thấy.

11/02/2014 | Văn Chung
38

Trước phản ứng sau quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo của các trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho hay bộ đã có nhiều linh động nhưng một ngành mà không được 1 tiến sĩ thì không thể duy trì đào tạo.

18/02/2014 | Hồng Hạnh
39

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 13 năm 2014.

12/02/2014 | Mỹ Dung
40

TT - Ngày 11-2, PGS.TS Bùi Văn Miên, trưởng phòng quản lý nghiên cứu khoa học (NCKH) Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết trường đang gấp rút “lên kế hoạch” cho việc phát triển theo hướng là một trường ĐH chuyên về NCKH vào năm 2020.

19/02/2014 | Y Linh
41

Ngày 17.2, Trường Quốc Tế Đức (GIS) đã làm lễ đổi tên thành trường Quốc tế Châu Âu (EIS). Đây là một bước đi chiến lược để EIS trở thành một trường quốc tế thực sự tại TP.HCM, giảng dạy bằng tiếng Anh, phù hợp với nhu cầu phát triển và những đổi mới của trường trong thời gian qua.

14/02/2014 | Thái Lộc
42

TTO - Ngày 14-2, TS Lê Văn Tin, trưởng ban đào tạo đại học của ĐH Huế, cho biết kỳ tuyển sinh năm 2014, ĐH Huế sẽ có thêm chín ngành học mới.

19/02/2014 | Hồng Hạnh
43

(Dân trí) - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, tuyển sinh 2014, sẽ bổ sung 3 ngành mới là Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Trung Quốc để đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH.

25/02/2014 | LÊ DÂN - TẤN THÁI
44

TT - Trong khi nhiều trường cao đẳng, trung cấp ở miền Trung được ví như “bệnh nhân rất gần nhà xác” thì tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhiều trường và trung tâm dạy nghề đang lâm vào cảnh đìu hiu, thậm chí có nơi phải đóng cửa khiến thiết bị dạy nghề “trùm mền”.

20/02/2014 | Công Bính
45

(Dân trí) - Ngày 20/2, trao đổi với PV Dân trí, TS. Lê Duy Phát - quyền Hiệu trưởng ĐH Quảng Nam cho biết, đã có công văn giải trình về việc Bộ GD-ĐT dừng tuyển sinh 5 ngành đào tạo của trường trong năm học này.
Theo đó, các ngành của ĐH Quảng Nam bị tạm dừng gồm Việt Nam học, Tài chính ngân hàng, kế toán, Sư phạm ngữ văn và Công nghệ thông tin.

25/02/2014 | Hồng Hạnh
46

Thông tin mới nhất về tuyển sinh 2014 mà Bộ GD-ĐT công bố chiều ngày 24/2 là, các trường ĐH, CĐ có đề án tuyển sinh riêng đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được tự chủ tuyển sinh; đồng thời Bộ GD-ĐT vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chung. Các trường tuyển sinh riêng có thể kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi chung để tuyển sinh

Sunday, Feb 16, 2014 | Keith Hoeller
47

In the past thirty-eight years, the percentage of professors holding tenure-track positions has been cut nearly in half. Full-time tenure-stream professors went from 45.1 percent of America’s professoriate in 1975 to only 24.1 percent in 2011, with only one in six (16.7 percent) professors now possessing tenure.
In the meantime, the percentage of professors teaching off the tenure track increased from 54.8 percent in 1975 to 76 percent in 2011. In 1975, there were 268,883 full-time non-tenure-track and part-time professors, as well as 160,806 graduate teaching assistants. In 2011, there were 1,046,299 full-time non-tenure-track and part-time faculty, as well as 355,916 graduate assistants Part-time college professors went from 24 percent of the total in 1975 to 41.3 percent in 2011, with numbers now exceeding three-quarters of a million (761,996). From 1975 to 2011, the number of tenure-track and tenured professors increased by only 35.6 percent nationwide, while the number of part-time professors increased by 305.3 percent.

23/02/2014 | Lawrence Wittner
48

Some of the nation's poorest people work at higher educational institutions, and many of them are members of the faculty. Oh, yes, there are still faculty members who receive comfortable middle class salaries. But most faculty do not. These underpaid educators are adjunct faculty, who now comprise an estimated 74 percent of America's college teachers. Despite advanced degrees, scholarly research experience and teaching credentials, they are employed at an average of $2,700 per course. Even when they manage to cobble together enough courses to constitute a full-time teaching load, that usually adds up to roughly $20,000 per year -- an income that leaves many of them and their families officially classified as living in poverty. Some apply for and receive food stamps.

FEB. 16, 2014 | By THE EDITORIAL BOARD
49

“The Just-In-Time Professor,” released last month by the Democratic staff of the House Committee on Education and the Workforce, describes a growing population of more than one million adjunct and other nontenure-track instructors. “In 1970, adjuncts made up 20 percent of all higher education faculty,” the report says. “Today, they represent half.”

Guardian Professional, Tuesday 18 February 2014
50

Universities are drowning in digital information. It's time senior leaders made openness – and its consequences – their concern

FEB. 25, 2014 | Eduardo Porter
51

For-profit colleges in many states are lightly regulated, and some have engaged in egregious fraud, including deceptive marketing. They tend to charge higher tuition than community colleges, which get direct funding from states. Their students take on more debt, have a tougher time repaying it and suffer higher unemployment rates. Still, Mr. Jerome makes an important point: Private for-profit institutions are indispensable players in American higher education, filling a gap that other schools neglect. The goal should be to improve the sector, not shrink it.

FEB. 19, 2014 | By RICHARD PÉREZ-PEÑA
52

Though they vary widely in quality, for-profit schools have drawn scrutiny in recent years for aggressive recruiting, high prices, low graduation rates and heavy borrowing by students who often have poor job prospects afterward. They have been a particular target of overhaul efforts by the Obama administration. Much of the attention has gone to a handful of large, visible national chains, like the University of Phoenix, DeVry University and Corinthian Colleges, that are publicly traded. But like Premier, which had 17,000 students in 2012, most are privately owned and receive far less scrutiny.

12/02/2014 | By Noelle Swan, Staff writer
53

Charitable donations to colleges and universities climbed 9 percent in 2013 to hit an all-time high of nearly $34 billion, a new report says, another sign that the economy is on the rebound.
While the usual suspects – Ivy League schools – topped the list of major recipients, many of the schools that saw the highest percentage increase in donations from 2012 to 2013 are smaller community colleges.

FEB. 10, 2014 | By KERRY HANNON
54

According to the most recent statistics, the number of family foundations like the Cordes Foundation has exploded since 2001. There are now over 40,000 family foundations in the United States, making grants totaling more than $21.3 billion a year, up from about 3,200 family foundations doling out $6.8 billion in 2001, according to the Foundation Center in Washington.
And you don’t have to be a billionaire to create one. Sixty percent of family foundations have assets of less than $1 million.

11/02/2014 | Tuệ Nguyễn
55

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Vinh Hiển (ảnh), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định đang và sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp về đề án thi tốt nghiệp THPT và chỉ quyết định khi thấy yên tâm về tính khả thi cũng như điều kiện thực hiện.

14/02/2014 | Vĩnh Hà
56

TT - Ngoại ngữ cần được xếp công bằng với các môn khác, nếu không thi bắt buộc thì phải là môn thi tự chọn. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo về giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 13-2.

28/02/2014 | Nguyễn Hiền
57

Sau dự đoán về tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay sẽ đỗ 99,9% - PGS Văn Như Cương vừa công bố thống kê tỷ lệ học sinh của Trường THPT Lương Thế Vinh đăng ký thi tự chọn. Theo thống kê của trường thì không có học sinh đăng ký thi tự chọn môn Lịch sử.

17/02/2014 | Lê Trọng Thắng
58

(Dân trí) - Góp ý về đổi mới thi tốt nghiệp, PGS.TS Lê Trọng Thắng, Trường ĐH Mỏ Địa chất cho rằng: “Việc tổ chức thi tốt nghiệp hàng năm nên để cho các địa phương tự tổ chức, vì đây là một công việc đánh giá bình thường quá trình học tập cấp THPT của học sinh”.

20/02/2014 | Hồng Hạnh
59

(Dân trí) - Áp dụng việc tự chọn này đồng nghĩa với việc bỏ thi các môn xã hội, đa số học sinh mừng vì được bỏ đi các môn “nặng nợ” không thích, tạo điều kiện cho học sinh quay lưng lại với các môn xã hội.
Đó là ý kiến góp ý của Thạc sĩ Vũ Quốc Lịch, giáo viên Trường THPT Hà Nội - Amterdam.

20/02/2014 | H.HG.
60

TT - Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống chứng chỉ tiếng Anh của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) để đánh giá kết quả học tiếng Anh của học sinh các ngành học, bậc học.

15/02/2014 | Tuấn Thanh
61

(Dân trí) -Ngày 15/2, nguồn tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã thống nhất cho Sở GD-ĐT tỉnh này tạm ứng 5 tỷ đồng từ nguồn tiền xổ số kiến thiết nhằm chi trả cho nhà thầu để tiếp tục thi công xây dựng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP Cà Mau).
Trước đó, vào khoảng tháng 7/2013, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau có nhận được lời hứa của một cán bộ cấp cao sẽ hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đạt chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, dù chưa nhận được tiền nhưng ông Thái Văn Long - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã “hấp tấp” cho đập bỏ trường cũ (trong khi trường này vẫn còn sử dụng được) để xây dựng trường mới.

11/02/2014 | Theo Lao Động
62

Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện 24 quận, huyện; các cấp ủy, chính quyền địa phương về các nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép trên địa bàn thành phố.
Theo Thành ủy TPHCM, toàn thành phố hiện có 419 trường mầm non công lập, 2.987 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục; trong đó có 1.959 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục có phép; 1.028 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép. Kiểm tra 1.028 nhóm, lớp, trường mầm non tư thục không phép cho thấy, số nhóm, lớp, trường mầm non không đủ điều kiện hoạt động chiếm 84,2%.

12/02/2014 | Lê Huyền
63

Lãnh đạo quận Thủ Đức cho rằng chưa thể giải tán 307 nhóm trẻ, không phép khi hầu hết hết các trường mầm non công lập đều không nhận giữ trẻ 6 - 12 tháng tuổi.
Theo báo cáo, trên địa bàn quận này có 151 đơn vị mầm non có phép, nuôi dạy 20.579 cháu, trong đó, chỉ có 17 trường công lập, đạt tỷ lệ 11,2%. Ngoài ra toàn quận cũng có tới 307 nhóm lớp và điểm giữ trẻ mầm non không phép trong đó có 14 nhóm lớp và 293 điểm giữ trẻ gia đình hiện đang nuôi giữ 1.199 trẻ.

10/02/2014 | Lập Phương
64

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tham mưu với Thành phố xây dựng, bổ sung hoàn thiện một số chính sách, chế độ đãi ngộ và thông qua cơ chế cho hơn 26.000 giáo viên mầm non được hưởng các chế độ như viên chức nhà nước.

15/02/2014 | S.H.
65

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản đề nghị các Sở GD-ĐT rà soát, báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn.

14/02/2014 | Hoài Nam
66

(Dân trí) - Biết là trái phép, biết là đầy rẫy nguy cơ thiếu an toàn đối với trẻ nhỏ nhưng TPHCM không dễ dàng xóa nhà trẻ tự phát.

15/02/2014 | Văn Chung
67

Nhắc đến vai trò quan trọng của GV mầm non, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: "Vấn đề lương, các chế độ đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ giáo viên chúng ta đã làm nhưng còn nhiều bất cập. Đơn cử như vấn đề lương".

18/02/2014 | Hoài Nam
68

Việc đình công diễn ra vào ngày 17/2. Trước đó, vào tối 16/2, ông Nguyễn Hữu Tâm - Giám đốc Trung tâm nhận được tin nhắn của một giáo viên (GV): “Thầy ơi, sáng mai GV sẽ đình công”. Các GV đình công cũng báo tin cho phụ huynh để họ cho trẻ nghỉ học.

19/02/2014 | Lê Huyền
69

Sáng 19/2, bà Trần Thị Kim Thanh, phó giám đốc sở GD- ĐT đã trực tiếp làm việc với 14 giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật (Sở GD- ĐT TP.HCM) đình công phản đối lãnh đạo.
Bà Trần Thị Kim Thanh cho biết, việc 14 giáo viên của trung tâm khuyết tật đình công chỉ là sự bức xúc trong nội bộ giáo viên của trung tâm. Hiện Sở vẫn đang nắm thông tin và tìm hướng giải quyết.

17/02/2014 | Hữu Tâm
70

(TNO) Sáng 17.2, các giáo viên ở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật (đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM) đồng loạt nghỉ dạy do không đồng tình với cách hành xử của phó giám đốc trung tâm này.

Huyền Trang
71

Ngày 31/12/2013, Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục với người khuyết tật được ban hành và có hiệu lực thi hành từ 05/03/2014.

11/02/2014 | (LĐ) - Số 30 Linh Anh
72

Cuối năm 2013, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Trường ĐH Kinh tế (ĐHKT) thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức mở lớp chuyển đổi môn học đảm bảo đủ điều kiện cho 41 học viên tham dự kỳ thi vào lớp cao học quản lý kinh tế thuộc Trường ĐHKT.

18/02/2014 | Khuất Hậu - Doãn Công
74

(Dân trí) -Gần đây, trên trang chia sẻ Youtube xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh ẩu đả giữa thầy giáo và học trò ngay trên bục giảng, gây nhiều bức xúc cho cư dân mạng. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

19/02/2014 | Doãn Công
75

Trong khi đó, về phía nhà trường, bà Quách Nguyễn Huyền Trân - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc họp gặp giáo viên, học sinh, phụ huynh. Vừa rồi, trường đã tổ chức họp hội đồng sư phạm để tìm cách giải quyết. Trường vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Sở GD nên vẫn chưa có hình thức kỹ luật.

19/02/2014 | Doãn Công
76

(Dân trí) - Sáng 19/2, bà Quách Nguyễn Huyền Trân - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết vừa làm việc với Sở GD-ĐT Bình Định để giải trình tiếp về vụ việc thầy giáo Trần Anh Tuấn đánh 2 học sinh lớp 11A1, xảy ra hôm 20/1 vừa qua.

19/02/2014 | Theo Tiin
77

Thầy giáo này đã nhận quát mắng và tát nhiều cái vào mặt học sinh.

24/02/2014 | Nguyên Trần
78

Sáng nay, 24/2, Sở GD - ĐT tỉnh Bình Định đã thống nhất hình thức kỷ luật giáo viên Trần Anh Tuấn bằng hình thức sa thải. Học sinh Nguyễn Thanh Long, người có hành vi đánh trả lại thầy, nhận cảnh cáo và Nguyễn Phúc Nghĩa nhận mức kỷ luật khiển trách.

12/02/2014 | Duy Tuyên
79

(Dân trí) - Dư luận đang rất quan tâm đến vụ việc học viên thi vào Cao học Quản lý Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đóng hàng tỷ đồng tiền “chống trượt”, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thành lập đoàn kiểm tra để xem xét vụ việc nêu trên.

15/02/2014 | Duy Tuyên
80

(Dân trí) - Sau khi cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc phản ánh vụ việc thu tiền "chống trượt" Cao học, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đã có động thái nhằm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc này.

14/02/2014 | Nguyễn Nam
81

TTO - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, nhiều trường tiểu học tại TP.Phan Thiết bị buộc phải hoàn trả cho phụ huynh những khoản tiền trường lạm thu đầu năm học ước tính trên 3 tỉ đồng.

Monday, 17 February 2014 | By Ronnie Cummins and Katherine Paul, Organic Consumers Association | News Analysis
82

"It is ironic to think that man might determine his own future by something so seemingly trivial as the choice of an insect spray." - Rachel Carson, Silent Spring

When the honeybees, our most important food pollinators, started dropping like proverbial flies, scientists scrambled to identify their killer (or killers). Attention eventually turned to the increased use of a class of pesticides known as neonicotinoids. Scientists now believe at least some of these pesticides play a major role in Colony Collapse Disorder (CCD), the ongoing demise of honeybee colonies.

FEB. 16, 2014 | By TODD WOODY
83

FIREBAUGH, Calif. — The giant solar receiver installed on a wheat field here in California’s agricultural heartland slowly rotates to track the sun and capture its energy. The 377-foot array, however, does not generate electricity but instead creates heat used to desalinate water.

Science 21 February 2014 | Many authors
84

The most threatened mammal group on Earth, Madagascar's five endemic lemur families (lemurs are found nowhere else) (1), represent more than 20% of the world's primate species and 30% of family-level diversity. This combination of diversity and uniqueness is unmatched by any other country—remarkable considering that Madagascar is only 1.3 to 2.9% the size of the Neotropics, Africa, or Asia, the other three landmasses where nonhuman primates occur. But lemurs face extinction risks driven by human disturbance of forest habitats. We discuss these challenges and reasons for hope in light of site-specific, local actions proposed in an emergency conservation action plan (2).

29/01/2014 | GWEN ROBINSON, Nikkei Asian Review
85

His lofty goal is to create a sprawling haven of indigenous plants, herbs and flowers to both educate and inspire visitors while helping the country on both local and national levels. Through research and education programs, he aims to provide local training and employment, boost regional tourism and help address what he calls "critical environmental issues, from managing local natural resources to conserving biodiversity."

FEB. 13, 2014 | By EDWARD WONG
86

BEIJING — Chinese officials announced Thursday that they were offering a total of 10 billion renminbi, or $1.65 billion, this year to cities and regions that make “significant progress” in air pollution control, according to a report by Xinhua, the state-run news agency.

FEB. 17, 2014 | By NICHOLAS CONFESSORE
87

A billionaire retired investor is forging plans to spend as much as $100 million during the 2014 election, seeking to pressure federal and state officials to enact climate change measures through a hard-edge campaign of attack ads against governors and lawmakers.

19/02/2014 | Theo autovina
88

Mới đây, đất nước láng giềng với Việt Nam gây ngạc nhiên khi cho ra đời xe hơi mang tên Angkor EV 2014, chạy hoàn toàn bằng điện và điều khiển được qua điện thoại thông minh.
Đây là chiếc ô tô chạy điện đầu tiên của Campuchia, do công ty Heng phát triển và sản xuất tại nhà máy ở thị trấn Takhmao, tỉnh Kandal. Tổng giá trị dự án đạt 20 triệu USD.

01/02/2014 | SVVN
89

Nữ sinh H’Linh H’Mok (sinh năm 1987) của trường ĐH Tây Nguyên vừa nhận học bổng nghiên cứu sinh toàn phần của ĐHQG Mexico. Hành trình đến với giảng đường của H’Linh là một cuộc chiến không mệt mỏi với cái nghèo, cái đói bằng nghị lực phi thường.

27/02/2014 | Hồng Hạnh
90

(Dân trí) -Thông tin từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho biết, tuyển sinh 2014, Học viện tuyển 1.800 chỉ tiêu. Học viện cũng đã đưa ra nhiều tiêu chí để xét tuyển bổ sung vào các ngành học như đối với chuyên ngành Quay phim truyền hình, nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên.

07/02/2014 | Nguyễn Thảo (theo Huffington Post)
91

Tác giả của danh sách “những điều kiện cần của bạn trai tương lai” là 2 bé gái Blaire, 6 tuổi và Brooke, 9 tuổi.

11/02/2014 | Văn Khoa
92

(TNO) Quy định mới của Hàn Quốc yêu cầu cô dâu người nước ngoài phải đạt những kỹ năng cơ bản của tiếng Hàn để xin thị thực định cư sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2014.
Theo The Korea Times, trong năm 2012 có hơn 20.600 đàn ông Hàn Quốc lấy vợ người nước ngoài, trong đó có trên 6.500 phụ nữ Việt. Số lượng cô dâu Việt ở Hàn Quốc hiện chỉ đứng sau số cô dâu Trung Quốc.

93

National Women’s History Month’s roots go back to March 8, 1857, when women from New York City factories staged a protest over working conditions. International Women’s Day was first observed in 1909, but it wasn’t until 1981 that Congress established National Women’s History Week to be commemorated the second week of March. In 1987, Congress expanded the week to a month. Every year since, Congress has passed a resolution for Women’s History Month, and the President has issued a proclamation.
161 million
The number of females in the U.S. as of December 2013. The number of males was 156.1 million. Source: U.S. Census Bureau, Monthly Postcensal Resident Population: 7/1/2013 – 12/1/2013

FEB. 12, 2014 | By SOMINI SENGUPTA
94

UNITED NATIONS — Twenty years after a landmark United Nations summit meeting in Cairo called on countries around the world to allow women greater control over their health and destiny, women worldwide have fewer children, are less likely to die of childbirth and have made great strides in literacy, according to a major report released Wednesday by the world body.
But a closer look at the report’s numbers reveals marked disparities. For instance, in the poorest communities, “women’s status, maternal death, child marriage” and other indicators of women’s well-being have “seen little progress in the last 20 years,” the report concludes.

FEB. 23, 2014 | By JULIE BOSMAN
95

In its annual count of male and female bylines in book reviews, magazines and literary journals, VIDA, a women’s literary organization, revealed that in 2013, the publications still largely favored men over women.

FEB. 24, 2014 | By THE ASSOCIATED PRESS
96

TOKYO —Hideko Kunii, 66, a technology expert, will join the board, and Issao Mizoguchi, a Brazilian of Japanese ancestry, who has worked with Honda’s South American operations for nearly 30 years, has been appointed an operating officer, Honda said Monday. The appointments need shareholder approval at a meeting set for June.

FEB. 21, 2014 | By ALISSA J. RUBIN
97

PARIS — President François Hollande, who had been strongly urged for more than a year to add more women to those awarded the honor of burial in the Panthéon, named two women on Friday — but also two men.
The Panthéon, a huge building in one of the oldest parts of Paris, has been the nation’s monument to worthy historical figures since the French Revolution. Of the 73 people honored there, 71 are men and include figures like the philosophers Voltaire and Jean-Jacques Rousseau, as well as Louis Braille, who invented a system of reading for the blind. Marie Curie is the only woman to make it on her own merits.

February 18, 2014, | By ELIZABETH OLSON
98

The face of corporate America is gradually being remade as women and professionals educated abroad enter into the top ranks of the largest corporations, according to a study in the latest Harvard Business Review.
Although senior executive ranks remain dominated by men, women now occupy nearly 18 percent of the top slots at Fortune 100 companies, according to the article, “Who’s Got Those Top Jobs,” which examined the career trajectories, education levels and diversity among the 1,000 top-tier executives in 2011. That is a notable change from 1980, when none of the Fortune 100 companies had women in the corner office and is also up from 2001, when 11 percent of the top-ranking jobs were held by women.

February 28, 2014 by Common Dreams | by Kathy Kelly
99

Over the years, Barefoot College members have realized that young men who learn new skills often want a certificate which will enable them to take those skills elsewhere, giving them a chance to earn what Bunker calls a market wage. Grandmothers, on the other hand, have no intention of leaving their villages and families, yet they have enormous incentive to become skilled workers, improve their villages, and earn a living wage. Barefoot College welcomes them exuberantly. Now, village grandmothers are training women from other countries to follow similar paths.

FEB. 6, 2014 | By LORI GOTTLIEB
100

Today, according to census data, in 64 percent of U.S. marriages with children under 18, both husband and wife work. There’s more gender-fluidity when it comes to who brings in the money, who does the laundry and dishes, who drives the car pool and braids the kids’ hair, even who owns the home. A vast majority of adults under 30 in this country say that this is a good thing, according to a Pew Research Center survey: They aspire to what’s known in the social sciences as an egalitarian marriage, meaning that both spouses work and take care of the house and that the relationship is built on equal power, shared interests and friendship. But the very qualities that lead to greater emotional satisfaction in peer marriages, as one sociologist calls them, may be having an unexpectedly negative impact on these couples’ sex lives.

17-02-2014 | Hoa Phượng
101

PNO - Ở khắp nơi trên thế giới, hôn nhân ngày nay đã khác so với cách đây vài chục năm. Phụ nữ ngày nay giành được quyền bình đẳng, ngày càng nhiều người đi làm, thu nhập ngang bằng hay hơn nam giới. Hệ quả là đàn ông làm việc nhà nhiều hơn. Thì tất nhiên là vậy rồi, nhất là ở những nước phát triển, khi người giúp việc nhà là chuyện rất không phổ biến!

102

When I tell people that I don't fancy the marriage-house-and-kids lifestyle, I'm often asked if I worry about growing old alone. But I believe that loneliness will soon be a malaise consigned to the history books. Social networking means that we can, with the click of a mouse, make contact with local, niche communities and meet-up groups. Plus, with the number of married and never-married women predicted to be equal by 2031, there will be plenty of people like me flying solo in our dotage. Given such facilitation to remain free from domestic drudgery, it is anachronistic to believe that cohabiting, monogamous, lifelong marriage should be our ultimatum of life.

February 6, 2014, | By RUCHIRA GUPTA
103

Gloria and I are determined to make this an organizing meeting, not just a one-way speech, and the way to do that is to tell our own stories so that we can invite others to tell theirs. I explain that I gave up a journalism job to start Apne Aap, together with 22 women in prostitution; all of us with the lofty aim of living to see a world in which no woman is bought or sold. I had won an Emmy for field producing a documentary, “The Selling of Innocents” on sex-trafficking from the villages of Nepal to the brothels of Mumbai, but wanted to do more than just write about the issue.
After my story, Gloria tells hers. She, too, was striving to make a living as a journalist, when she went as a reporter to cover women who were telling their own abortion experiences in public in order to explain why this procedure should become legal. That is when she realized that women were restricted, to not just be cheap labor themselves, but also to produce cheap labor or heirs. After all, their bodies were the means of the most fundamental production — reproduction. She found the media at that time limiting — they would treat women’s issues as cultural and men’s issues as political — and so started Ms. magazine, which changed how women’s issues were reported forever.
The women’s rights activists Ruchira Gupta and Gloria Steinem are keeping a diary of their travels throughout India as they meet the country’s young feminists, writers and thought leaders. In this installation for India Ink, Ms. Gupta and Ms. Steinem take part in the Jaipur Literature Festival.

Saturday, 01 February 2014 | By Sarah Betancourt, Liberaland | Op-Ed
104

According to the National Women’s Law Center study in September of 2013, In 2012, African-American women working full time, year round were paid only 64 cents, and Hispanic women only 54 cents, for every dollar paid to white, non-Hispanic men – wage gaps that are both wider than for women overall.
This translates to a loss of $18,650 for African-American Women, and $24,111 for Hispanic women in 2012.

11/02/2014 | By Rocco Sannelli, Mashable
105

The tech industry has a gender problem.
Let's consider this: Women comprise only about a quarter of all employees at tech behemoths Apple, Google, Facebook, Oracle and Microsoft. When it comes to launching tech ventures, the situation only gets worse: Just 10% of high-growth tech company founders are women.

FEB. 26, 2014, | By THE ASSOCIATED PRESS
106

RAMALLAH, West Bank — Twenty-six women were slain by relatives in the West Bank and Gaza in 2013, twice as many as the year before, according to official figures. The rise stems from mounting economic difficulties in the Palestinian territories, compounded by ongoing leniency for those killing in the name of "family honor" and social acceptance of violence against women, women's rights activists said

FEB. 7, 2014 | By ROD NORDLAND
107

KABUL, Afghanistan — Advocates say that women’s rights and security in Afghanistan are under mounting assault from all sides — the Taliban insurgency and the government alike — putting at risk 12 years of hard-won gains for women here.
The country’s Parliament is about to approve legislation that would strip away crucial legal protections. The insurgents have mounted a string of violent attacks on female officials. And advocates for women are deeply worried by the news that President Hamid Karzai has been negotiating secretly with the Taliban, who enforced hard-line, fundamentalist restrictions on women during their years in power.

FEB. 12, 2014 | Nicholas Kristof
108

A 2002 Justice Department study suggested that more than 1.6 million American juveniles run away or are kicked out of their home each year. Ernie Allen, a former president of the National Center for Missing and Exploited Children, has estimated that at least 100,000 kids are sexually trafficked each year in the United States.

FEB. 13, 2014 | By GRATIANE DE MOUSTIER
109

Each year hundreds of thousands of young Indonesian women like Ms. Erwiana fan out across Asia and the Middle East to live in the homes of local people and serve as their domestic helpers — cooking, cleaning and caring for children and the elderly. Most send a portion of their salary home to their families every month, fueling an Indonesian economy that relies on remittances. More than 320,000 foreign domestic helpers live in Hong Kong, a city of seven million people, and close to half of them come from Indonesia.

FEB. 27, 2014 | By AMY CHOZICK
110

In the past few months, Republicans have called Wendy Davis, a Democratic candidate for Texas governor, “Abortion Barbie,” likened Alison Lundergan Grimes, a Senate candidate from Kentucky, to an “empty dress,” criticized Hillary Rodham Clinton’s thighs, and referred to a pregnant woman as a “host.”
Democrats do not just get mad when they hear those words. They cash in.

02/02/2014 | Hồng Hạnh
111

Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Đây là các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN, gồm các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Điện tử - Viễn thông của trường ĐH Công nghệ, ngành Vật lý học liên kết với trường ĐH Brown (Hoa Kỳ), ngành Địa chất học liên kết với trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), ngành Sinh học liên kết với trường ĐH Tufts (Hoa Kỳ) của trường ĐHKHTN, Ngôn ngữ học của trường ĐH KHXH-NV, Quản trị kinh doanh của trường ĐH Kinh tế.
SV được hỗ trợ thêm kinh phí đào tạo 17 triệu đồng/năm, trong đó có kinh phí học tiếng Anh. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân chương trình đạt chuẩn quốc tế.

18/02/2014 | Hồng Hạnh
112

(Dân trí) - Tuyển sinh 2014, Trường ĐH Xây dựng tổ chức thi theo quy định của Bộ GD-ĐT với hình thức “3 chung” với chỉ tiêu là 3.300, Trường ĐH Nguyễn Trãi tổ chức thi tuyển với 700 chỉ tiêu.

18/02/2014 | Duy Tuyên
113

(Dân trí) - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng hệ chính quy năm 2014. Theo đó, trường tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Năm 2014, trường tổ chức tuyển sinh 2 ngành mới.

19/02/2014 | S.H.
114

(Dân trí) - Năm 2014 trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn tham dự kì thi “3 chung” của Bộ GD-ĐT. Tổng chỉ tiêu của trường là 8.000 chỉ tiêu với 7.000 chỉ tiêu ĐH và 1.000 chỉ tiêu CĐ.

18/02/2014 | Hồng Hạnh
115

(Dân trí) - Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014. Theo đó, trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước, theo phương thức “ba chung” do Bộ GD-ĐT tổ chức. Nhà trường cũng tổ chức thi tuyển sinh ở cả bậc ĐH và CĐ.

09/02/2014 | Phạm Tâm
116

(Dân trí) - Trường Đại học Y dược Cần Thơ vừa công bố dự kiến tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014, với 1.200 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo.

09/02/2014 | Huỳnh Hải
117

(Dân trí) - Trường ĐH Bạc Liêu vừa có thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014. Theo đó, trường tuyển 1.800 chỉ tiêu cho các ngành ĐH và CĐ.

12/02/2014 | Hồng Hạnh
118

(Dân trí) - Học viện Chính sách và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh năm 2014. So với năm 2013, hai trường trên vẫn giữ ổn định chỉ tiêu và vẫn thực hiện theo phương án thi “3 chung”.

13/02/2014 | Chi Mai
119

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường khối công an nhân dân năm 2014.

14/02/2014 | Huỳnh Hải
120

(Dân trí) - Trường ĐH Tiền Giang vừa có thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2014. Theo đó, trường dự kiến tuyển 2.450 chỉ tiêu cho các ngành ĐH và CĐ.

15 tháng 02 năm 2014
121

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường khối công an nhân dân năm 2014.

20/02/2014 | Huỳnh Hải
122

(Dân trí) - Trường ĐH Trà Vinh vừa có thông báo tuyển 5.140 chỉ tiêu dự kiến cho các ngành ĐH, CĐ năm 2014.

13/02/2014 | Chi Mai
123

50 đề án tuyển sinh riêng gửi về Bộ GD-ĐT với đa số xây dựng phương án tuyển sinh dựa vào việc xét tuyển, với các tiêu chí là điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập ở 3 năm THPT. Tuy nhiên, cũng có những trường tạo sự khác biệt trong xét tuyển nhằm tuyển được những thí sinh phù hợp nhất.

12/02/2014 | Ngọc Hà
124

TT - Bộ GD-ĐT đã cho phép các trường đủ điều kiện được tổ chức thi riêng. Vậy kỳ thi “ba chung” bộ vẫn tiếp tục tổ chức để hỗ trợ các trường có gì khác so với mọi năm?

11/02/2014 | Nguyễn Đức Nghĩa
125

TT - Theo dự thảo mới về cải tiến việc ưu tiên khu vực và đối tượng trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, nhiều thí sinh thuộc diện ưu tiên trước đây nay sẽ không còn hoặc điểm ưu tiên sẽ giảm xuống.

17 tháng 02 năm 2014 | Hồ Thu
126

TP - Dư luận xã hội chưa quên câu chuyện tuyển dụng của Intel khi tập đoàn này kiểm tra đầu vào 2.000 sinh viên ngành CNTT và chỉ có 40 ứng viên đủ trình độ dự tuyển. Đây là kết quả tệ nhất mà tập đoàn này gặp phải trong các nước đã đầu tư. Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cần đổi mới đội ngũ giảng viên, chất lượng đầu vào hay đổi mới tuyển sinh?

Thứ Hai, 24/2/2014 | ĐOÀN CƯỜNG
127

TT - Đó là ví von đầy chua xót của một hiệu trưởng trường cao đẳng về tình trạng tuyển sinh của các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

26/02/2014 | Vũ Thơ – Hà Ánh
128

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố bỏ điểm sàn trong kỳ thi “3 chung”, nhiều chuyên gia giáo dục đã đồng tình với điều này nhưng cho rằng vẫn cần có phương án thay thế để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

27/02/2014 | Hà Ánh - Vũ Thơ - Đăng Nguyên
129

Ông Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục ĐH Bộ GD-ĐT, người đã nhiều năm đề nghị Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn trong kỳ thi “3 chung”, bày tỏ quan điểm: “Bộ cần bỏ điểm sàn chung nhưng không có nghĩa là không có điểm sàn mà phải yêu cầu các trường có điểm sàn riêng của trường. Bộ chỉ cần quy định các điều kiện tối thiểu để được vào ĐH và vẫn cần tổ chức một kỳ thi chung, còn lại việc xét tuyển như thế nào là do các trường tự quyết định”.

28/02/2014 | Vũ Thơ
130

Hiện có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc bỏ điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo “3 chung” (chung đợt, chung đề, chung kết quả thi). Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên về việc sẽ tìm tiêu chí nào thay thế.

07/02/2014 | Hà Ánh
131

Mặc dù vẫn tham gia thi “3 chung” do Bộ GD-ĐT tổ chức (chung đề, chung đợt và sử dụng chung kết quả thi) nhưng với kỳ thi năm nay nhiều trường ĐH đã triển khai thí điểm những phương án mới để tiến hành thi riêng từ năm 2015.

06/02/2014 | Vũ Trung
132

Sáng nay (6/2), Đại học Đà Nẵng chính thức công bố 6 chuyên ngành được tự chủ tuyển sinh theo chủ trương của Bộ GD-ĐT về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh năm 2014.

10/02/2014 | Văn Chung - Song Nguyên
133

Đến "hạn chót" 10/2, Bộ GD-ĐT đã nhận được 31 đề án tuyển sinh riêng từ hơn 400 trường ĐH, CĐ.

18/02/2014 | Hồng Hạnh
134

(Dân trí) - Đề án tuyển sinh riêng của 3 trường trên đưa ra nhiều phương thức tuyển sinh mới, có trường chỉ lựa chọn phương thức xét tuyển chứ không tổ chức thi tuyển. Nếu được xã hội và Bộ GD-ĐT chấp thuận, các trường sẽ được tuyển sinh ngay trong năm 2014.

19/02/2014 | Hồng Hạnh
135

(Dân trí) - Theo đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT và theo phương thức tuyển sinh riêng là xét tuyển.

10/02/2014 | Hồng Hạnh
136

(Dân trí) - Các trường CĐ Đại Việt, ĐH Đại Nam, ĐH Phan Châu Trinh vừa công bố Đề án tuyển sinh riêng. Theo đó, các trường đều thực hiện theo 2 phương thức xét tuyển riêng và theo “3 chung” của Bộ GD-ĐT.
Nếu được chấp thuận các trường trên sẽ thực hiện tuyển sinh theo phương thức mới này ngay trong năm nay.

08/02/2014 | Hồng Hạnh
137

(Dân trí) - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM vừa công bố dự thảo đề án tuyển sinh riêng bậc đại học hệ chính quy của trường với 3 hình thức. Đề xuất này nếu được Bộ GD-ĐT chấp thuận sẽ được thực hiện ngay trong năm 2014.

12/02/2014 | Hồng Hạnh
138

(Dân trí) - 4 trường đại học trên vừa công bố Đề án tuyển sinh riêng để lấy ý kiến góp ý. Dân trí xin trích giới thiệu phương án tuyển sinh riêng của từng trường. Nếu được chấp thuận, các trường sẽ thực hiện tuyển sinh ngay trong năm 2014.

10/02/2014 | Vũ Trung
139

Theo phương án tuyển sinh mới theo chủ trương tự chủ tuyển sinh của Bộ, Trường Đại học Phan Châu Trinh dành 30% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức truyền thống (xét tuyển theo kỳ thi ba chung của Bộ GD&ĐT) và 70% xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường.
Với phương châm tự xét tuyển tự chủ này, Trường Đại học Phan Châu Trinh sẽ xét tuyển 3 tiêu chí: kiến thức, đạo đức và năng lực giống như các trường đại học ở nước ngoài.

17 tháng 02 năm 2014 | Nguyễn Hải
140

TP - Theo tin từ Trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An), năm 2014, trường kết hợp 2 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kỳ thi 3 chung (30% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường (70%) để tuyển 800 chỉ tiêu đại học, 200 chỉ tiêu cao đẳng chính quy thuộc 10 chuyên ngành đào tạo của trường.

16/02/2014
141

(TNO) Trường ĐH Lương Thế Vinh và trường ĐH Dân lập Hải Phòng vừa công bố đề án tuyển sinh riêng. Cả 2 trường đều có phương án xét tuyển thí sinh từ kết quả học phổ thông.

17/02/2014 | Hồng Hạnh
142

(Dân trí) - Các trường CĐ Bách khoa Hưng Yên, CĐ Kỹ nghệ Đông Á và ĐH Duy Tân vừa công bố đề án tuyển sinh. Mỗi trường có một phương án tuyển sinh riêng khác nhau để tuyển thí sinh.

17/02/2014
143

Trường ĐH Đại Nam công bố Đề án tự chủ tuyển sinh ĐH, CĐ giai đoạn 2014 - 2016 để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh, xét tuyển theo “3 chung” và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

17/02/2014 | Vũ Thơ
144

(TNO) Sáng 17.2, Trường Đại học Duy Tân công bố đề án tuyển sinh riêng. Theo đó, trường không tổ chức thi tuyển, chỉ tổ chức xét tuyển theo kỳ thi 3 chung của Bộ GD-ĐT và xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường.

15/02/2014 | (Thanh Niên)
145

Ngày 14/2, công ty về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng Anphabe vừa công bố kết quả khảo sát “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”.
Top 100 công ty được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất trong tất cả 25 ngành nghề, dẫn đầu là Unilever, P&G, Vinamilk, Nestle, IBM, Abbott, HSBC, Vietcombank, Microsoft, Coca Cola…

19/02/2014
146

Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, chỉ trong năm năm từ 2007 - 2013, con số trường đại học ở Việt Nam đã tăng từ 160 lên 207. Số lượng cử nhân tốt nghiệp đại học cũng theo đó mà tăng từ hơn 152.000 lên hơn 248.000.
Nhưng trong số 248.000 cử nhân này, có tới 26% thất nghiệp và 60% làm việc trái ngành. Không thiếu những cử nhân bằng giỏi nhưng rồi lại… cất bằng đi bán hàng, làm việc trái ngành. Vì đâu nên nỗi?

26/02/2014 | Hồng Hạnh
147

(Dân trí) - Chiều ngày 25/2, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen tại Việt Nam đã tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp chương trình cử nhân liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Ngoại thương và trường Kinh doanh Niels Brock Copenhagen - Đan Mạch tại tư gia.
Tại hội chợ việc làm này, các sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội tiếp xúc với các công ty Đan Mạch có trụ sở tại Việt Nam.

02/02/2014 | Hoài Nam
148

(Dân trí) - Áp lực vì thất nghiệp, có những cử nhân không về quê ăn Tết mà tiếp tục “bám” thành phố giam mình trong phòng trọ hoặc tranh thủ làm thêm mưu sinh.

25/02/2014 | Hoài Nam
149

(Dân trí) - Lo thất nghiệp khi ra trường, không ít học sinh “lái” sở thích của mình sang những ngành nghề mà các bạn cho rằng dễ kiếm việc. Trong đó, ngành Sư phạm được nhiều học trò thành phố chọn làm nơi "tạm lánh”.

26/02/2014 | Hoài Nam
150

(Dân trí) - Ám ảnh với tình cảnh lao động thất nghiệp trong năm 2013, nhiều sinh viên mới ra trường không khỏi e ngại, hoang mang về con đường tìm kiếm việc làm.

01/02/2014 | Phương Hiếu
151

Từ bỏ suất du học toàn phần tại Pháp trước sự phản đối quyết liệt của gia đình, chàng cử nhân công nghệ sinh học ĐH Văn Lang (TPHCM) quyết định về quê nuôi gà và sản xuất ra những quả trứng gà Omega đầu tiên của Việt Nam. Chàng trai sinh năm 1990 ấy tên Nguyễn Duy Thiên Ân.

06/02/2014 | Ban Tư vấn tuyển sinh
152

(Dân trí) - Cơ hội việc làm của ngành Tiếng Anh thương mại? Tầm 16 điểm nên thi trường nào khối quân đội? Ngành Logistic có phù hợp với nữ? Khoa Quản trị kinh doanh tổng hợp ra trường làm những gì? Ngành Công an có tuyển nữ nhiều không?

FEB. 22, 2014 | Thomas L. Friedman
153

MOUNTAIN VIEW, Calif. — LAST June, in an interview with Adam Bryant of The Times, Laszlo Bock, the senior vice president of people operations for Google — i.e., the guy in charge of hiring for one of the world’s most successful companies — noted that Google had determined that “G.P.A.’s are worthless as a criteria for hiring, and test scores are worthless. ... We found that they don’t predict anything.” He also noted that the “proportion of people without any college education at Google has increased over time” — now as high as 14 percent on some teams. At a time when many people are asking, “How’s my kid gonna get a job?” I thought it would be useful to visit Google and hear how Bock would answer.

FEB. 28, 2014 | By DAVID STREITFELD
154

SAN FRANCISCO — Tech companies love new ideas, unless they belong to someone else. Then any breakthroughs must be neutralized or bought. Silicon Valley executives know all too well that a competitor’s unchecked innovation can quickly topple the mightiest tech titan.
Just how far Silicon Valley will go to remove such risks is at the heart of a class-action lawsuit that accuses industry executives of agreeing between 2005 and 2009 not to poach one another’s employees. Headed to trial in San Jose this spring, the case involves 64,000 programmers and seeks billions of dollars in damages. Its mastermind, court papers say, was the executive who was the most successful, most innovative and most concerned about competition of all — Steve Jobs.

31/07/2013 | Daniela Kuhr
155

Grades reveal very little about human ability. That's why the German Railway's new application process downplays past academic performance.
To ensure a qualified workforce, the company has developed various strategies, among them the new application procedure for the 4,000 young people that it trains every year. The goal is not to find “the best and the brightest” but rather those whose talents are a good match for their particular job, Weber says. “A sense of responsibility or talent for understanding technical issues can be more important than good or bad grades in math.”

05/02/2014 | Chi Mai
156

TS. Nguyễn Văn Tân, trưởng khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế (Trường ĐH Lạc Hồng) - có lẽ là một trong những giảng viên thành công nhất trong năm 2013, khi hai nhóm sinh viên anh hướng dẫn đều đoạt giải nhất trong cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam.

02/02/2014 | Linh Thi
157

Suốt từ khi định cư tại tại Mỹ năm 1991 đến nay, Trần Thắng (sinh năm 1970, cháu nhà thơ Tế Hanh, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ - IVCE), miệt mài với những hoạt động “nối dài văn hóa Việt”.

06/02/2014 | Phương Linh
158

Năm 2003 tại Nhật Bản, GS Võ Quý (ảnh) là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên, người châu Á thứ hai nhận giải thưởng Hành tinh xanh (được coi là giải “Nobel môi trường”) của tổ chức ASAHI, Nhật Bản. 9 năm sau, năm 2012, tại Ấn Độ, ông là một trong ba nhà khoa học nhận giải thưởng MIDORI về đa dạng sinh học. Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ cũng bầu chọn ông là một trong 35 anh hùng môi trường của thế giới.
Hiếm có nhà khoa học Việt Nam nào được quốc tế ghi nhận và vinh danh nhiều như vậy.

12/02/2014
159

Joe, biệt danh Dâu Tây, chàng trai người Canada viết blog tiếng Việt nổi tiếng một thời, vừa có bài viết về những dòng tweet của Nguyễn Hà Đông, "cha đẻ Flappy Bird", gây xôn xao dư luận hai tuần qua.

17/02/2014 | Trọng Cầm
160

Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ với VietNamNet quan điểm từ góc độ cơ quan quản lý về sự kiện game Flappy Bird của VN nổi tiếng khắp thế giới.

20/02/2014 | Thanh Tuan
161

TT - Tháng 9-2002, khi Thủ tướng Phan Văn Khải tới dự hội nghị ASEM 4, ông ghé thăm Bỉ và Ủy ban châu Âu (EC). Tại Brussels, ông đến khánh thành tòa nhà sứ quán mới của VN. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông nói: “Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh đã làm được việc mà các đại sứ trước chưa làm được”.

05/02/2014 | Hiền Hương
162

(Dân trí)- Trong cuộc trò chuyện đầu năm với phóng viên Dân trí, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ chia sẻ về sự đơn độc, những chuyến phiêu lưu và giấc mơ có một người đàn ông chia sẻ những điều giản dị với mình...

05/02/2014 | Hà An (T.N.)
163

Khi chúng tôi về thăm, ông Nguyễn Danh Ngọc (ngụ xã Tiến Hưng, H.Lục Nam) - người hơn 2 năm trước dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực trong thi cử ở Trường THPT Đồi Ngô và được cả nước biết đến - vẫn đang miệt mài ôn lại cả mớ lý thuyết, bài tập thực hành tiếng Nhật.
Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông Ngọc nói: “Không còn đâu nhận mình vào làm nữa, hết đất sống rồi nên quyết định học tiếng Nhật rồi qua đó vài năm xem sao”.

06/02/2014 | Văn Chung
164

Trao đổi với VietNamNet chiều 6/2 về câu chuyện "người tố cáo tiêu cực Đồi Ngô" đang chật vật tìm kế mưu sinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang Nguyễn Đức Hiền cho biết, địa phương không có cơ chế đặc thù với những trường hợp tượng tự.

06/02/2014 | Văn Chung
165

Cực chẳng đã, anh Nguyễn Danh Ngọc, người tố cáo tiêu cực thi tốt nghiệp tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) đang phải học tiếng Nhật để tìm kế mưu sinh.
Trao đổi với VietNamNet, ông Ngọc hi nghĩ có thể mình có thể chết. Nhưng tôi nói với gia đình và mọi người tôi không bao giờ tự tử.Cho đến giờ tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình đứng ra tố cáo những tiêu cực trong ngành giáo dục".

09/02/2014 | Tô Phương Thủy
166

Là chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản và thế giới về an toàn hầm mỏ, song tiến sĩ Isei Takehiro đã đệ đơn tình nguyện sang làm việc tại Việt Nam với mong muốn được góp phần giảm những tai nạn luôn rình rập những người thợ lò. “Chúng tôi thường gọi đùa bác Isei là tiến sĩ Nhật lương 1 yen/năm” - ông Phạm Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm An toàn mỏ Việt Nam tại Quảng Ninh - nói.

FEB. 8, 2014 | Frank Bruni
167

Did you hear about the Harley? A gift to Francis that he put his signature on but apparently never used, the motorcycle was just auctioned off for more than $275,000.
Or his recent introduction to a life-size likeness of himself made out of chocolate? Pope Benedict XVI was known as “God’s Rottweiler.” Pope Francis has a dessert doppelgänger. That pretty much says it all.

FEB. 4, 2014 | By NICK WINGFIELD
168

Satya Nadella will be only the third chief executive in Microsoft’s history. The first, Bill Gates, (1975-2000) led the company through a period of rising profits and stock prices. The next, Steven A. Ballmer, (2000-2014) more than doubled annual net income, but investors have cooled to the company as it has been outmaneuvered by rivals.

FEB. 20, 2014 | ADAM BRYANT
169

A. Longevity in this business is about being able to reinvent yourself or invent the future. In our case, given 39 years of success, it’s more about reinvention. We’ve had great successes, but our future is not about our past success. It’s going to be about whether we will invent things that are really going to drive our future.

FEB. 5, 2014 | By NICK WINGFIELD
170

In the six years since then, he has watched as the technology industry changed without him. The personal computer era that Microsoft so ably dominated during and after Mr. Gates’s heyday as Microsoft’s chief executive has started to fade away. Now, the focus is on social media and mobile devices that run in large part on cloud computing.

FEB. 5, 2014 | By BILL CARTER
171

When Jack Paar left the “Tonight” show in 1962, he passed through a set of curtains and the camera zoomed in on a card that read: “No More to Come.” Three decades later, Johnny Carson had Bette Midler serenade him on his penultimate show, then sat and spoke directly to his fans in his emotional finale, watched by 42 million viewers.
But as Jay Leno, who is 63, exits the “Tonight” stage for the last time Thursday night, making way for the 39-year-old Jimmy Fallon to step in, the occasion has been marked by a notably less sentimental celebration of his tenure.

FEB. 26, 2014 | By ARIEL KAMINER
172

Mr. Yassky’s appointment comes as law schools across the country grapple with fewer applicants and fewer jobs for graduates. He said some things remained constant: “The core point — that educating highly competent and highly ethical lawyers is a core part of our society — is true and will remain true.”

22 tháng 02 năm 2014 | Trọng Cầm, Vietnamnet
173

Koum, đồng sáng lập ra WhatsApp, sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ngoại ô Kiev, Ukrania, là con duy nhất trong một gia đình có bố là quản đốc xây dựng còn mẹ làm nội trợ. Căn nhà ông ở không có điện, cũng chẳng có nước nóng.

20/02/2014 | By DAVID GELLES
174

Technology companies have always been paranoid about missing the next big thing, be it email, e-commerce or social media.
This changed landscape helps explain why Facebook on Wednesday made what appears to be one of the largest gambles in the recent history of corporate America, agreeing to buy the text messaging start-up WhatsApp for up to $19 billion.
In doing so, Facebook has wagered a full tenth of its own market value on a belief that phone calls will become increasingly obsolete, while short messages sent from mobile devices will remain ascendant.

FEB. 9, 2014 | By TAMAR LEWIN
175

A Chinese dissident, dismissed from his job as an economics professor at Peking University after clashes with his government over liberalization, will become a visiting fellow at the Cato Institute on Monday, he said.
In an interview on Friday, the dissident, Xia Yeliang, warned that American universities should be careful about partnerships with Chinese universities. “They use the reputations of Western universities to cover their own scandals,” he said.

FEB. 6, 2014 | By MARTIN FACKLER
176

TOKYO — He was celebrated as a prolific musical genius whose compositions appeared in popular video games and the competition routine of a top figure skater in the coming Sochi Olympics. His deafness won him praise as Japan’s modern-day Beethoven.
It turns out his magnum opus was his own masquerade.
On Thursday, Japan learned that one of its most popular musical figures, Mamoru Samuragochi, 50, had staged an elaborate hoax in which someone else had secretly written his most famous compositions, and that he had perhaps even faked his hearing disability.

FEB. 2, 2014 | By MICHAEL CIEPLY
177

An open letter by Dylan Farrow, Woody Allen’s adopted daughter, was published on Sunday in the column and blog of Nicholas Kristof, the columnist for The New York Times. In the letter, Ms. Farrow presented graphic details in her account of sexual abuse as a child by Mr. Allen.
The abuse claims go back to 1993, when Ms. Farrow’s mother, Mia Farrow, fought with Mr. Allen over custody of three children, including Dylan. Last fall, Dylan Farrow spoke in detail about her claims of abuse in an interview in Vanity Fair. Mr. Allen, who was never charged with criminal wrongdoing, has denied the accusations, a position his lawyer repeated on Sunday.

Chén trà thứ 2
03/02/2014 | Mạc Vi
1

Biết sự học là khổ nhưng GS Vũ Khiêu luôn dạy các thế hệ con cháu của mình cách sống lấy chữ “tri” làm trọng. Ông coi đó là lẽ sống của bậc chính nhân quân tử giữa đời, là mạch nguồn để neo giữ linh hồn dân tộc.

04/02/2014 | Nguyễn Văn Huy
2

Khoảng quý 2 năm 2014, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên sẽ mở cửa đón công chúng. Bảo tàng gọn nhỏ nằm trong khuôn viên ngôi nhà 4 tầng với diện tích khoảng gần 250m2 ở Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội - quê nội của chúng tôi.
Bảo tàng sẽ giới thiệu cho công chúng những bước đi đầu tiên và sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong 30 năm từ 1945-1975: Đó là những tư liệu về khoa học xã hội và nhân văn cách đây gần cả thế kỷ. Còn những tư liệu, hiện vật trong suốt gần 30 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì vô cùng phong phú

05/02/2014 | Nguyệt Hà
3

Buổi trò chuyện mà PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam dành cho phóng viên Báo Điện tử Chính phủ bắt đầu bằng câu thơ của nhà thơ Nga Evghenhi.A.Etushenko: “Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

14/02/2014 | Lê Huyền
4

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa chấp thuận đổi tên Trường THPT chuyên Trà Vinh thành Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành để tri ân những đóng góp của gia đình GS.TS Nguyễn Thiện Thành đối với tỉnh Trà Vinh.
Cố GS.TS, thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Thiện Thành qua đời ngày 8.10 tại TP.HCM. Năm 1985, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Năm 1989, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. GS.TS Nguyễn Thiện Thành là thân sinh của ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN.

06/02/2014 | Huỳnh Phan
5

LTS: 3.2.1994, Tổng thống Mỹ Bill Cliton đã tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận Việt Nam, mở ra một quan hệ mới trong làm ăn giữa Việt Nam với không chỉ Mỹ, mà cả thế giới. TVN có bài phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, khi ấy là Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), người đã chứng kiến và và đóng góp không nhỏ trong tuyên bố lịch sử đó.

12/02/2014 | Bích Ngọc- Hiền Hương
6

(Dân trí) - Ở các hạng mục như Di sản thiên nhiên, Di sản văn hóa vật thể - phi vật thể, Di sản tư liệu của nhân loại do UNESCO bình chọn… Việt Nam đã có nhiều công trình được vinh danh.

12/02/2014 | Cao Trí Hòa
7

Thực tế cho thấy, mặc dù Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19, sau đó đã được người dân vùng Nam bộ gìn giữ và phát huy qua bao đời. Đờn ca tài tử cũng đã được một số tỉnh ở Nam bộ quy hoạch đưa vào phục vụ du lịch, đặc biệt là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi cuộc sống ngày càng hiện đại thì giới trẻ lại càng ít quan tâm hơn đến những loại hình nghệ thuật như thế này.

02/12/2014 | Công Quang
8

(Dân trí) - “Nghệ thuật Đờn ca tài tử không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Nam Bộ, của người Việt Nam mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự đa dạng các biểu đạt văn hóa

23 tháng 02 năm 2014 | Kiến Nghĩa
9

TP - “Nếu thế hệ trẻ không học nghề tiếp nối, toàn bộ hệ giá trị của di sản phi vật thể sẽ mất vĩnh viễn theo sự ra đi của lớp thế hệ nghệ nhân già. Đây chính là mối lo lắng lớn nhất của sự nghiệp bảo tồn,” nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) chia sẻ.
Ông cho biết, thực tế hiện nay, nghệ nhân bậc thầy chưa được nuôi dưỡng, không bảo hiểm y tế, không bảo hiểm xã hội, thử hỏi số ít những nghệ nhân trẻ đang tâm huyết, tự nguyện theo học cổ nhạc cha ông liệu sẽ tồn tại như thế nào? Tình yêu của họ kéo dài được bao lâu? Đó chính là hai mặt của vấn đề mà chúng ta cần quan tâm.

27/02/2014 | Chi Mai
10

Khi mổ xẻ sâu hơn dữ liệu từ PISA, Bộ GD-ĐT nhận thấy học sinh Việt Nam xếp thứ 5/68 về đầu tư thời gian học thêm, 67/68 về khả năng linh hoạt trong giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, những chỉ số khác cũng đã được công bố trong sáng nay, 27/2.

27/02/2014 | Kim Anh
11

Ngày 26/2 tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Báo cáo tổng kết chương trình phân tích hệ thống giáo dục của Hội nghị Bộ trưởng các nước sử dụng tiếng Pháp (Pasec 10).
Từ kết quả này, ông Hamani Ounteni Moussa cũng đưa ra những khuyến nghị cho giáo dục Việt Nam trong thời gian tới là Việt Nam cần tăng cường khả năng lý giải và lập luận cho học sinh; tăng cường tuyển dụng đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ cao; Cần tìm giải pháp cho học sinh nam có kết quả học tập ít nhất là bằng với học sinh nữ; cần trang bị tốt hơn nữa trang thiết bị cho các trường, đặc biệt các trường vùng nông thôn.

26/02/2014 | Kim Anh
12

Trước kết quả khả quan của khảo sát quốc tế về tiểu học,Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, học sinh Việt Nam vẫn khó khăn khi giải quyết thực tiễn.

20/02/2014 | Mai Châm
13

(Dân trí) - Phải nghỉ học vì không có hộ khẩu Hà Nội, học sinh Đỗ Hồng Sơn thiết tha gửi lá tâm thư tới Chủ tịch nước mong được giúp đỡ để tiếp tục tới lớp.

20/02/2014 | Nguyễn Hùng - Nguyễn Dương
14

Cũng theo ông Thống, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã tạo điều kiện cho gia đình em Sơn được phép chọn một trường THPT ngoài công lập thuận tiện nhất để theo học. Sau khi cân nhắc gia đình đã chọn trường THPT tư thục Phan Bội Châu. Lãnh đạo Sở đã trao đổi và Ban giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu sẽ đảm bảo việc tiếp nhận em Sơn diễn ra nhanh chóng để em có thể sớm tiếp tục học tập.

13/02/2014 | Facebook Lamchame
15

Mới đây, chứng kiến một người mẹ chở con đi học về, vừa chạy xe vừa chửi con té tát ầm cả đường vì... không đạt học sinh giỏi khiến tôi rùng mình.
Tôi cho rằng trở thành cha mẹ là một cấp độ trưởng thành, phải học, chuẩn bị và sẵn sàng sửa sai trong thực hành. Nên tự mình sống cuộc sống của mình và để con cái sống cuộc sống của nó. Hãy yêu đứa con, đừng coi nó là một mối "đầu tư". Đừng sống giùm con, cũng đừng bắt con phải thực hiện thay cha mẹ những mong muốn chưa thành. Đừng ngã giá với con về sự hy sinh của cha mẹ.

15/02/2014 | Phan Quốc Vinh
16

TT - Trung tâm đào tạo của thành phố nơi tôi sống mở rất nhiều lớp dành cho cha mẹ, bởi ở Hoa Kỳ chuyện sinh con rồi nhờ ông bà nội ngoại giúp như ở VN khá hiếm hoi nên phụ huynh luôn phải tự chủ trong việc chăm sóc con cái.

25/02/2014 | Hồ Hương Giang
17

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh cũng nêu hiện tượng: khi tri thức ít, người ta thường lấy quyền lực để thay thế cho tri thức. Một ví dụ của việc này là cha mẹ không thể trò chuyện thấu đáo với con cái, thường áp đặt nhân danh vị trí của mình.
Ông cũng đặt câu hỏi về việc tại sao người Việt thường không thể tranh luận với nhau? Trong quá trình tranh luận thường xảy ra hiện tượng mạt sát, công kích cá nhân dẫn đến một bên bị chạm tự ái và không thể tiếp tục tranh luận.

02/02/2014 | Quốc Việt
18

Sau mấy ngày Tết, số tiền các em nhỏ được lì xì lên đến vài triệu đồng. Ở lứa tuổi tiểu học, các cháu đã biết kiểm soát tiền của mình nhưng các cháu không biết chi tiêu như thế nào là hợp lý. Ngay cả học sinh THPT có tiền là xài cho thỏa thích. Cha mẹ quản lý như thế nào?
 

10/02/2014 | Theo Eva
19

Người Việt chúng ta từ lâu tự cho rằng cứ là trẻ con thì được quyền bày bừa trong bữa ăn và cha mẹ thì có trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn cho con cũng như dọn dẹp, rửa bát sau khi trẻ ăn xong.
Ở Nhật thì không như vậy. Không chỉ ở nhà mà ngay cả ở trường học, trẻ con Nhật cũng đều được giáo dục rằng phải biết giúp đỡ cha mẹ chuẩn bị đồ ăn, cũng như làm thế nào để ăn uống một cách lịch sự và dọn dẹp sau khi ăn xong. Đấy là một phần của văn hoá ẩm thực Nhật Bản.

12/02/2014 | Phan Quốc Vinh
20

TT - Cho dù chỉ mới học tập và làm việc tại Hoa Kỳ hơn hai năm, tôi cũng đã cảm nhận được sự mới mẻ trong sự nghiệp “trăm năm trồng người” của hệ thống giáo dục tại đây.

17/02/2014 | Chi Mai
21

Hầu hết học sinh Mỹ có tính tự giác, nếu không làm được bài thì nộp giấy trắng, không quay cóp.

17/02/2014 | Phạm Hiệp
22

Giáo dục đại học Mỹ được thừa nhận rộng rãi là có chất lượng tốt nhất thế giới. Thành công này một phần do Mỹ đã xây dựng được hệ thống kiểm định chất lượng hoàn chỉnh, linh động, hiệu quả, và thực sự hỗ trợ cho cải tiến chất lượng. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua một vài đặc điểm chính của hệ thống kiểm định chất lượng tại Mỹ, qua đó rút ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.

FEB. 7, 2014 | By JODI KANTOR
23

In the American ideal, beauty is supposed to look effortless, a sun-kissed woman without a hint of makeup glowing on a California beach. But in Korea, like so much else in a country that lifted itself from poverty to prosperity in a few exhausting decades, beauty is associated with hard work. When the beauty magnate Helena Rubenstein decreed that “there are no ugly women, only lazy ones,” she could have been peddling stem-cell cream at one of Korea’s massive department stores.

24

I lived in Hanoi, Vietnam for 4 years. I always felt what I was seeing was similar to turn of the century New York. It turns out I was right. posted on January 30, 2014

FEB. 28, 2014 | By JENNIFER SCHUESSLER
25

Since the book, “Genesis: Truman, American Jews and the Origins of the Arab/Israeli Conflict” appeared in February, it has drawn sometimes sharply negative assessments in The Wall Street Journal, Commentary, The National Interest and elsewhere. An invitation to speak at the Museum of Jewish Heritage in New York was rescinded, then reinstated.
But perhaps the most stinging response came from one of his own colleagues. The New Republic’s longtime literary editor, Leon Wieseltier, sent an email to the historian Ronald Radosh, praising his review in The Jewish Review of Books that said Mr. Judis had distorted history to write “a profoundly anti-Zionist book.”

FEB. 28, 2014 | By MARK LANDLER
26

Mr. Block’s nonprofit group has turned Ms. Johansson into a poster girl for the pro-Israel movement. It started an online campaign, after she appeared in a commercial for SodaStream during the Super Bowl, to thank her for being “our Super Bowl M.V.P.” — complete with a sultry, retouched photograph of the actress, a peace tattoo stamped on her bare shoulder.
It is tough to see how either Mr. Kerry or Mr. Lew is going to be able to top that at the Aipac meeting next week.

FEB. 10, 2014 | Roger Cohen
27

I am a strong supporter of a two-state peace. The messianic idea of Greater Israel, occupying all the land between the Mediterranean and the Jordan River, must wither. Jews, having suffered for most of their history as a minority, cannot, as a majority now in their state, keep their boots on the heads of the Palestinians in the occupied West Bank any longer.

FEB. 19, 2014 | Charles M. Blow
28

A 2011 study found that black parents were the most likely to spank their children. After the study was released, Dr. Alvin F. Poussaint, a Harvard Medical School psychiatrist who advocates against corporal punishment, and who also happens to be black, told CNN: “We have such damage in the black community. When you add to that parents beating their kids, it’s sending the message that violence is an O.K. way to solve problems.” Poussaint added later, “violence begets violence, anger begets anger, and the loss of control makes it all worse.”

FEB. 24, 2014 | By TANZINA VEGA
29

A sharp decline in black undergraduate enrollment — to 4.6 percent of the student body in 2013 from 6.2 percent in 2009 — and a general feeling of isolation among black students on campus have prompted a new wave of student activism, including a social media campaign called “Being Black at the University of Michigan” (or, on Twitter, #BBUM). Members of the university’s Black Student Union have petitioned campus administrators to, among other things, increase enrollment of black students to 10 percent.

FEB. 27, 2014 | By MICHAEL D. SHEAR
30

“I didn’t have a dad in the house,” Mr. Obama said as he announced a $200 million, five-year initiative, My Brother’s Keeper, to help black youth. “And I was angry about it, even though I didn’t necessarily realize it at the time. I made bad choices. I got high without always thinking about the harm that it could do. I didn’t always take school as seriously as I should have. I made excuses. Sometimes I sold myself short.”

FEB. 28, 2014 | By ARIEL KAMINER
31

On the campus of Yale University, Edward Bouchet has long been a venerated name. Hailed as the first African-American to graduate from Yale College, in 1874, he went on to be the first African-American to earn a Ph.D. (and only the sixth person nationwide to earn one in physics).
Newly uncovered records suggest that Yale awarded a bachelor’s degree to another African-American man almost two decades before Mr. Bouchet received his diploma.
That man, according to an article being published on Saturday by the Yale Alumni Magazine, was Richard Henry Green.

FEB. 21, 2014 | By PATRICIA COHEN
32

To many photographers, a federal appeals court ruling last spring that permitted Richard Prince to use someone else’s photographs in his art was akin to slapping a “Steal This” label on their work.
The United States Court of Appeals for the Second Circuit reasoned that as long as Mr. Prince’s work transformed the images into original art, he was not violating anyone’s copyright.
But photographers are pushing back against that interpretation. Several membership and trade organizations have banded together recently to press their cause in Congress and the courts.

FEB. 25, 2014 | By RICHARD PÉREZ-PEÑA
33

An investigation into Bob Jones University’s handling of sexual abuse complaints will be allowed to resume, the university and investigators said on Tuesday, after the school endured two weeks of criticism for cutting off the inquiry, without explanation, as it neared completion.
Some common themes were that when university students sought counseling, officials at Bob Jones called them liars or sinners, and told them not to report abuse to the police because turning in a member of their religious community — especially a parent or pastor — would harm Jesus and the church.

FEB. 20, 2014 | By JOSEPH BERGER
34

On Wednesday evening, the Hackley School, a 115-year-old prep school in Tarrytown, N.Y., emailed a letter to about 4,000 alumni and parents of current students to inform them that in the early 1960s an employee, “who had a role in teaching” for five years, “engaged in a pattern of abuse of Hackley students.”

FEB. 7, 2014 | By MIKE IVES
35

McDonald’s waited a long time to open in Vietnam, given its global brand recognition and likely appeal to young Vietnamese consumers. When it did, it tagged Henry Nguyen, the son-in-law of Prime Minister Nguyen Tan Dung, as its local franchisee.
Bill Hayton, a former foreign correspondent in Vietnam and the author of “Vietnam: Rising Dragon,” a 2010 book that explored links between money and power in the one-party state, said: “Laws and regulations are often rather vaguely written, giving officials plenty of opportunity to delay or assist an investor’s plans, but Mr. Nguyen has been able to negotiate these difficulties with ease. Having the second-most-powerful man in the country as father-in-law is like having a golden ticket and get-out-jail-free card all rolled into one.”

09/02/2014 | Linh San
36

Ngay từ giữa năm 2013, McDonald’s đã rầm rộ công bố dự án “đổ bộ” vào TP.HCM. Là “người đến sau”, McDonal’s chắc chắn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt cùng hàng loạt các thương hiệu đồ ăn nhanh: KFC, Lotteria, Burger King, Subway, Jollibee, Pizza Hut, Domino’s Pizza… đang có chỗ đứng khá tốt ở Việt Nam.

FEB. 27, 2014 | Paul Krugman
37

There’s a lot of hype about T.P.P., from both supporters and opponents. Supporters like to talk about the fact that the countries at the negotiating table comprise around 40 percent of the world economy, which they imply means that the agreement would be hugely significant. But trade among these players is already fairly free, so the T.P.P. wouldn’t make that much difference.
What the T.P.P. would do, however, is increase the ability of certain corporations to assert control over intellectual property. Again, think drug patents and movie rights.

05/02/2014 | Jeffrey D. Sachs
38

Phát triển bền vững vừa là biện pháp tìm hiểu thế giới, vừa là biện pháp nhằm bảo vệ nó. Như là biện pháp tìm hiểu thế giới, các sinh viên khóa học phát triển bền vững sẽ nghiên cứu những mối tương tác của nền kinh tế, môi trường, chính trị, và văn hóa và ảnh hưởng của chúng đối với sự thịnh vượng, hòa nhập xã hội và sự bền vững môi trường. Các sinh viên khóa học phát triển bền vững do đó phải học nhiều môn, trong đó có phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu, hệ thống năng lượng, đa dạng sinh học, đô thị hóa, và những môn khác nữa.

Friday, 07 February 2014 | By Adam Bessie and Josh Neufeld, Truthout | Graphic Journalism
39

(* You have to open it to see for yourself)